Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/10/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện thời gian làm việc mùa Hè như sau:Buổi sáng từ: 7h00 đến 11h30; Buổi chiều từ: 13h30 đến 17h00. Phòng HC-TC thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

Thứ Hai,
15/08/2022
Sáng - Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (Từ 8h30) P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Hằng
Thứ Hai,
15/08/2022
Sáng - Dự Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (Từ 10h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Tuấn(TH)
Thứ Hai,
15/08/2022
Sáng - Tham gia đoàn giao dịch xúc tiến đầu tư, thương mại tại Thụy Điển, Na uy (Từ ngày 06/8-16/8). Châu Âu Đ/c Hưng
Thứ Hai,
15/08/2022
Chiều - Hội ý về báo cáo Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng Đ/c Huy, Đ/c Huyền
Thứ Hai,
15/08/2022
Chiều - Họp với Ban Quản lý dự án “Cải tiến chuỗi lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” (Từ 14h00). P-3.10 Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Huyền, Bình
Thứ Hai,
15/08/2022
Chiều - Nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đối với trường THPT chuyên (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Hằng Đ/c Huỳnh Đ/c Tuấn(VX).
Thứ 2,
15/08/2022
Sáng - Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (Từ 8h30) P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Hằng
Thứ 2,
15/08/2022
Sáng - Dự Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (Từ 10h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Tuấn(TH)
Thứ 2,
15/08/2022
Sáng - Tham gia đoàn giao dịch xúc tiến đầu tư, thương mại tại Thụy Điển, Na uy (Từ ngày 06/8-16/8). Châu Âu Đ/c Hưng
Thứ 2,
15/08/2022
Chiều - Hội ý về báo cáo Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng Đ/c Huy, Đ/c Huyền
Thứ 2,
15/08/2022
Chiều - Họp với Ban Quản lý dự án “Cải tiến chuỗi lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” (Từ 14h00). P-3.10 Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Huyền, Bình
Thứ 2,
15/08/2022
Chiều - Nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đối với trường THPT chuyên (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Hằng Đ/c Huỳnh Đ/c Tuấn(VX).
Thứ 3,
16/08/2022
Sáng - Làm việc với Tổng cục Phòng chống thiên tai (Từ 10h30). P-3.3 Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Huyền
Thứ 3,
16/08/2022
Sáng - Dự Hội thảo của Ban Kinh tế Trung ương (Từ 7h30). Hà Nội Đ/c Hằng
Thứ 3,
16/08/2022
Chiều - Kiểm tra một số công trình phục vụ diễn tập khu vục phòng thủ tỉnh (Từ 16h00). Tiền Hải Đ/c Thận, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng Đ/c Thanh, Cương
Thứ 4,
17/08/2022
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00):
Thứ 4,
17/08/2022
Sáng + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Tờ trình của UBND, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đ/c Huy, Huyền
Thứ 4,
17/08/2022
Sáng + Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh về: (1) cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025; (2) phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. P-2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Huy
Thứ 4,
17/08/2022
Sáng + Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đ/c Giang
Thứ 4,
17/08/2022
Chiều - Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Từ 14h00). Thành Phố Đ/c Thận, Đ/c Hoàn LĐVP Đ/c T.Anh
Thứ 4,
17/08/2022
Chiều - Nghe UBND Thành phố báo cáo tiến độ quyết toán các hạng mục công trình Hạ tầng Quảng trường thuộc dự án Quảng trường Thái Bình xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nông dân” (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Quynh, Việt
Thứ 5,
18/08/2022
Sáng - Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 8h00) Tỉnh ủy Đ/c Thận LĐVP
Thứ 5,
18/08/2022
Sáng - Kiểm tra một số địa điểm để bố trí cho các đơn vị phải di dời theo Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình để phát triển đô thị (Từ 8h00). Thành Phố Đ/c Hoàn Đ/c Thăng Đ/c Quynh
Thứ 5,
18/08/2022
Sáng - Nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời, trang trí đường phố trên địa bàn tỉnh (Từ 8h00). P-3.3 Đ/c Hằng Đ/c Huỳnh Đ/c Dung
Thứ 5,
18/08/2022
Chiều - Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai thực hiện đề án 06 và họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hằng Đ/c Thăng, Đ/c Hà Đ/c Thanh, Tường, Giang
Thứ 5,
18/08/2022
Chiều - Đi công tác (Từ 16h00). Hà Nội Đ/c Thận LĐVP CV liên quan
Thứ 5,
18/08/2022
Chiều - Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khó khăn vướng mắc về dự án bến xe khách phía Tây (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Phúc
Thứ 6,
19/08/2022
Sáng - Nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc NovaGroup báo cáo về định hướng Quy hoạch đối với khu vực dự án trên vùng biển Thái Thụy, Tiền Hải (Từ 8h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Việt, Quynh
Thứ 6,
19/08/2022
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 14h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan
Thứ 7,
20/08/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Huyền
Chủ nhật,
21/08/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hoàn Đ/c Trung Đ/c Cương