Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/10/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện thời gian làm việc mùa Hè như sau:Buổi sáng từ: 7h00 đến 11h30; Buổi chiều từ: 13h30 đến 17h00. Phòng HC-TC thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

Thứ Ba,
13/04/2021
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Cả ngày, buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT
Thứ 2,
12/04/2021
Sáng - Đi cơ sở (Từ 8h00). Huyện,TP LĐUBND tỉnh LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
12/04/2021
Chiều - Họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư cụm công nghiệp (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
13/04/2021
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Cả ngày, buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT
Thứ 4,
14/04/2021
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 Chủ tịch, các PCT
Thứ 4,
14/04/2021
Sáng + Ban QLDAGT báo cáo chủ trương đầu tư; quỹ đất tạo nguồn DA đường vành đai phía nam. Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc, Huy, Quynh
Thứ 4,
14/04/2021
Sáng + SXD báo cáo phương pháp xác định M3, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà ở thương mại Đ/c Quynh
Thứ 4,
14/04/2021
Sáng + STNMT báo cáo việc giao đất để xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ CAT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại xã Vũ Chính và một số DA đã được công nhận chủ đầu tư Đ/c Hà Đ/c Chinh
Thứ 4,
14/04/2021
Sáng - Dự họp Thường trực (Từ 10h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều - Tiếp và làm việc với Tập đoàn Pondera Hà Lan (Từ 14h00-15h00). P-3.3 Đ/c Thận Đ/c Cường Đ/c T.Anh
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều - Kiểm tra, chỉ đạo công tác GPMB một số dự án trọng điểm (Từ 15h00). Huyện,TP Đ/c Thận Đ/c Cường Đ/c Phúc
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều - Họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển đất tỉnh (Từ 14h00). P-3.10 Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều - Kiểm tra sản xuất nông nghiệp (Từ 14h00). Thái Thụy Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Huyền
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng - Họp nghe các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng + Ban QLDAGT báo cáo chủ trương đầu tư các dự án đường trục trong KKT. Đ/c Phúc
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng + Ban QLKKT báo cáo rà soát, điều chỉnh lĩnh vực ngành nghề trong KCN Đ/c T.Anh
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng - Dự HNTT triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn(Từ 8h00). CAT Đ/c Hằng Đ/c Thanh
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng - Dự Lễ công bố PCI 2020 (Từ 9h00). Hà Nội Đ/c Hoàn Đ/c Minh
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều - Dự HN thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND khóa XVI (Từ 14h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Cường Đ/c Tuấn (TH)
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều - Dự HN của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an (Từ 15h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều - Dự Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật tỉnh (Từ 13h30). Thành phố Đ/c Hằng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều - Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (Từ 13h30). Thái Thụy Đ/c Hưng Đ/c Tùng
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều - Họp Tổ công tác Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy (Từ 14h00) Thái Thụy Đ/c Hưng
Thứ 6,
16/04/2021
Sáng - Dự HN Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ (Từ 8h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận
Thứ 6,
16/04/2021
Sáng - Dự họp tổng kết năm 2020, nhiệm vụ 2021 của Ban Hội nhập KTQT (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 6,
16/04/2021
Sáng - Dự Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện tỉnh (Từ 8h00). Thành phố Đ/c Hằng Đ/c Dung
Thứ 6,
16/04/2021
Chiều - Họp Ủy ban bầu cử tỉnh (Từ 14h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Tùng
Thứ 7,
17/04/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Vượng
Chủ nhật,
18/04/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)