Thứ Bảy,
02/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) - Trụ sở CQ - Đ/c Chung - VP - Đ/c Chúc
Thứ 7,
02/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) - Trụ sở CQ - Đ/c Chung - VP - Đ/c Chúc
Chủ nhật,
03/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) - Trụ sở CQ - Đ/c Chung - VP - Đ/c Chúc
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng - Dự họp trực tuyến về tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (1 ngày, từ 8h00) - P2.4 tỉnh - TT - VP
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều - Dự họp MTTQ tỉnh triển khai Kế hoạch giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất (từ 14h00) - MTTQ tỉnh - Đ/c Chung - VP - TTPTQĐ
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị kết nối Thái Bình-Hàn Quốc (từ 9h30) - KS Dầu Khí - Đ/c Hóa - VP
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227).3853.301
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn