Thứ Bảy,
19/09/2020
Sáng Ngày nghỉ trực cơ quan theo lịch (cả ngày) Trụ sở mới LĐUB Đ/c Khánh Đ/c Kỷ
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - SĐT: ((0227).3823.279
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn