Thứ Bảy,
02/07/2022
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở mới Đ/c Linh, Đ/c Toàn Đ/c: Nguyệt, Mai, Hạnh, Thịnh
Thứ 7,
02/07/2022
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở mới Đ/c Linh, Đ/c Toàn Đ/c: Nguyệt, Mai, Hạnh, Thịnh
Chủ nhật,
03/07/2022
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở mới LĐUB Đ/c Đại, Đ/c Tuấn Đ/c: Hạt, Hòa, Nhung, Luận
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - SĐT: ((0227).3823.279
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn