Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với Đại biểu cử tri của các xã, thị trấn Hội trường xã Bình Nguyên, Quang Hưng Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng Họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sở dụng đất của các khu dân cư, khu nghĩa trang kiểu mẫu. Phòng 2.4 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Thía Phòng TCKH
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều Đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Trực Nam Định Huyện Nam Trực Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND Đ/c Quảng
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Phương án, phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu Sử dụng đất của Khu dân cư kiểu mẫu, khu nghĩa trang ND kiểu mẫu và Quy định chế độ Chính sách với Huấn luận viên và Vận động viên P 2.4 UBND tỉnh Đ/c Thía
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với Đại biểu cử tri của các xã, thị trấn Hội trường xã Bình Nguyên, Quang Hưng Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng Họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sở dụng đất của các khu dân cư, khu nghĩa trang kiểu mẫu. Phòng 2.4 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Thía Phòng TCKH
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều Đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Trực Nam Định Huyện Nam Trực Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND Đ/c Quảng
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Phương án, phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu Sử dụng đất của Khu dân cư kiểu mẫu, khu nghĩa trang ND kiểu mẫu và Quy định chế độ Chính sách với Huấn luận viên và Vận động viên P 2.4 UBND tỉnh Đ/c Thía
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng Họp Thành viên Ủy ban Nhân dân huyện nghe các nội dung để trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Phòng họp tầng 4 UBND Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND Lãnh đạo VP
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng Sở KHĐT về kiểm tra và thống nhất phương án báo cáo tỉnh để triển khai công trình Cải tạo, nâng cấp đường Kìm - Đình Phùng. Xã Vũ Lễ, Đình Phùng Đ/c Oánh Phòng KTHT
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo kết quả phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2019 Phòng họp tầng 3 Huyện ủy Đ/c Thía, Đ/c Oánh
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Phòng 210 - Trụ sở Tỉnh uỷ Đ/c Thía
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều Hội nghị biểu dương gia đình Văn hóa năm 2019 Hội trường tầng 6 UBND Đ/c Hóa Lãnh đạo VP Phòng VH-TT
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều Đại hội trù bị HLHTNVN huyện Hội trường tầng A TTBDCT huyện Đ/c Hóa
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN huyện Hội trường A TTBDCT huyện Đ/c Thía, Lãnh đạo UBND
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng Sở TN&MT tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và giải đáp thắc mắc về thực hiện Tiêu chí Môi trường trong tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM Hội trường tầng 8 Sở TNMT Đ/c Oánh Lãnh đạo và chuyên viên phòng TN&MT
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng Tiếp công dân theo lịch Trụ sở Tiếp công dân huyện Đ/c Hóa Đ/c Hà Ban Tiếp công dân
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều Tiếp công dân theo lịch Trụ sở tiếp công dân huyện Đ/c Hóa Đ/c Hà Ban Tiếp công dân
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn