Thứ Hai,
06/07/2020
Chiều Dự Khai mạc Phiên chợ hàng Việt về nông thôn (19h30). xã Bình Định Đ/c Khu, Lãnh đạo UBND Đ/c Vượng, Xe Đ/c Toan, Hưng
Thứ 2,
06/07/2020
Chiều Dự Khai mạc Phiên chợ hàng Việt về nông thôn (19h30). xã Bình Định Đ/c Khu, Lãnh đạo UBND Đ/c Vượng, Xe Đ/c Toan, Hưng
Thứ 4,
08/07/2020
Chiều Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10 Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Khu
Thứ 5,
09/07/2020
Sáng Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10 (cả ngày) Tru ng tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Khu
Thứ 6,
10/07/2020
Sáng Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10 (cả ngày) Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Khu
Thứ 6,
10/07/2020
Sáng Tiếp công dân theo lịch. Trụ sở TCD Đ/c Khu Đ/c Nam Ban TCD
Thứ 6,
10/07/2020
Chiều Hội nghị giao ban trực tuyến Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2020 Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Hóa Phòng VH&TT
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn