Thứ Hai,
21/10/2019
Sáng Giao ban Thường trực Huyện uỷ Phòng họp Huyện uỷ Đ/c Thía Đ/c Quảng VP
Thứ Hai,
21/10/2019
Chiều Sở Thông tin tổ chức hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới Khách sạn Dream Đ/c Hóa Phòng VH&TT
Thứ Hai,
21/10/2019
Chiều Sở TN và MT về công bố Quyết định thanh tra Phòng họp tầng 4 Đ/c Tính Đ/c Quảng Thanh tra, TNMT, TTPTCCN
Thứ 3,
22/10/2019
Sáng Đoàn giám sát tỉnh giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Hóa Phòng Nội vụ
Thứ 4,
23/10/2019
Sáng Hội nghị thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt Hội trường B TTBDCT huyện Đ/c Tính
Thứ 4,
23/10/2019
Sáng Sở TN&MT tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu Sở TN&MT Đ/c Oánh
Thứ 4,
23/10/2019
Sáng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái bình kiểm tra hiện trạng nhà, đất các cơ sở trên địa bàn huyện được giao quản lý Kho Dự trữ Thanh Nê Đ/c Oánh
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn