Thứ Hai,
12/04/2021
Sáng Tiếp công dân theo lịch. Trụ sở TCD Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nam Ban TCD
Thứ Hai,
12/04/2021
Sáng Công bố Quyết định về công tác cán bộ (10h) Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo UBND Đ/c Quảng Phòng Nội vụ
Thứ Hai,
12/04/2021
Chiều Họp UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các CCN. Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực Trung tâm PTCCN
Thứ 2,
12/04/2021
Sáng Tiếp công dân theo lịch. Trụ sở TCD Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nam Ban TCD
Thứ 2,
12/04/2021
Sáng Công bố Quyết định về công tác cán bộ (10h) Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo UBND Đ/c Quảng Phòng Nội vụ
Thứ 2,
12/04/2021
Chiều Họp UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các CCN. Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực Trung tâm PTCCN
Thứ 3,
13/04/2021
Sáng Họp Tỉnh ủy nghe tình hình , kết quả thực hiện Kết luận số 03-KL/TU (8h) P 210 Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Dực Phòng LĐTB&XH
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều Hội nghị tổ chức đối thoại, hướng dẫn giải quyết chế độ da cam (14h) Hội trường B - TTCT huyện Đ/c Khu Phòng LĐTB&XH
Thứ 4,
14/04/2021
Chiều Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiểm, quy tập hài cốt liệt sỹ (14h) Phòng họp tầng 2 UBND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND Lãnh đạo VP Ban Chỉ huy QS huyện
Thứ 5,
15/04/2021
Sáng Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (7h30) Phòng họp tầng 3 Huyện ủy Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều Dự kiến Họp Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 (14h) P 2.4 Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Khu Xe Hưng
Thứ 5,
15/04/2021
Chiều Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hiệp thương (14h) Phòng họp tầng 3 Huyện ủy Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND
Thứ 6,
16/04/2021
Sáng Hội nghị Tổng kết công tác Hội thẩm ND nhiệm kỳ 2016-2021 (9h) Tòa án ND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND Đ/c Quảng
Thứ 6,
16/04/2021
Sáng Tập huấn công tác bầu cử (8h) Trường Chính trị tỉnh Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND Xe Long, Hưng
Thứ 6,
16/04/2021
Chiều Dự kiến Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện (14h) Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Khu Đ/c Quảng Ngan hàng CSXH
Thứ 6,
16/04/2021
Chiều Giao ban Thường trực (14h) Phòng họp tầng 3 Huyện ủy Đ/c Dực Đ/c Quảng
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn