Thứ Hai,
04/07/2022
Sáng Dự họp Chi bộ cơ quan thường kỳ tháng 7 (từ 8h00) Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP Chi bộ VP
Thứ Hai,
04/07/2022
Sáng Dự giao ban lãnh đạo UB huyện và lãnh đạo VP (từ 6h45) PH tầng 4 UB huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP
Thứ Hai,
04/07/2022
Sáng GM 262 (Cả ngày, sáng từ 8h00, chiều từ 14h00): Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV P 2.4UB tỉnh Đ/c Khu xe Đ/c Hưng
Thứ Hai,
04/07/2022
Sáng VB 1282/SNV: Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 tổ chức hội nghị thực hiện ký pháp lý nhân bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã (từ 8h00) PH tầng 2 UB huyện LĐ huyện Lãnh đạo VP Phòng TNMT, NV
Thứ Hai,
04/07/2022
Chiều GM 35/SCT (từ 14h00): Dự họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( 14h00 ngày 04/7/2022) Phòng họp tầng 3, Sở Công Thương Đ/c Dực xe Đ/c Toan
Thứ Hai,
04/07/2022
Chiều GM64/SNN (từ 14h00): Dự họp SNN về việc xin ý kiến vào dự thảo các văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. PH tầng 3 CC Thủy Lợi Đ/c Khu Xe Đ/c Hưng
Thứ Hai,
04/07/2022
Chiều Đón lãnh đạo UB huyện đi công tác tỉnh ngoài về (tại sân bay cát bi 16h15) Hải phòng Lãnh đạo huyện Xe đ/c Long
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng Dự họp Chi bộ cơ quan thường kỳ tháng 7 (từ 8h00) Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP Chi bộ VP
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng Dự giao ban lãnh đạo UB huyện và lãnh đạo VP (từ 6h45) PH tầng 4 UB huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng GM 262 (Cả ngày, sáng từ 8h00, chiều từ 14h00): Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV P 2.4UB tỉnh Đ/c Khu xe Đ/c Hưng
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng VB 1282/SNV: Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 tổ chức hội nghị thực hiện ký pháp lý nhân bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã (từ 8h00) PH tầng 2 UB huyện LĐ huyện Lãnh đạo VP Phòng TNMT, NV
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều Đón lãnh đạo UB huyện đi công tác tỉnh ngoài về (tại sân bay cát bi 16h15) Hải phòng Lãnh đạo huyện Xe đ/c Long
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều GM 35/SCT (từ 14h00): Dự họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( 14h00 ngày 04/7/2022) Phòng họp tầng 3, Sở Công Thương Đ/c Dực xe Đ/c Toan
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều GM64/SNN (từ 14h00): Dự họp SNN về việc xin ý kiến vào dự thảo các văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. PH tầng 3 CC Thủy Lợi Đ/c Khu Xe Đ/c Hưng
Thứ 3,
05/07/2022
Sáng Dự hội nghị sơ kết và tập huấn công tác khuyến học (từ 7h30) HT A TTCT huyện Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP Xe đ/c Toan, Long, Hưng
Thứ 3,
05/07/2022
Chiều Dự HN tiếp xúc đối thoại giữa Đ/c Bí thư Huyện ủy với nhân dân (từ 14h00) xã Bình Nguyên Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP Xe đ/c Long, Hưng
Thứ 3,
05/07/2022
Chiều GM 33/STP (từ 14h00): Dự họp Sở Tư pháp để rà soát, thống nhất báo cáo UBND tỉnh về tính pháp lý và việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Hợp đồng BT đã ký kết giữa UBND huyện Kiến Xương và Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí. Sở Tư pháp Đ/c Dực Xe đ/c Toan phòng Tư pháp
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện (từ 7h30) PH tầng 6 Huyện ủy Lãnh đạo huyện Đ/c Hùng
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng GM 271 (từ 9h30): Dự hội nghị Kết nối Thái Bình - Hàn Quốc KS Dầu Khí Đ/c Dực Xe đ/c Toan
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng Tiếp đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Cả ngày, sáng từ 7h30) Các trường THPT Đ/c Hùng Xe đ/c Long Phòng GĐ&ĐT
Thứ 4,
06/07/2022
Chiều Dự kiến Họp Ban An toàn giao thông Quý II (Từ 14h00). Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực xe Đ/c Toan
Thứ 5,
07/07/2022
Sáng (Dự kiến từ 8h00) Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thi đua ngành giáo dục PH tầng 4 UBND huyện Đ/c Dực Phòng GDĐT
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều Dự kiến Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình(Từ 14h00). NHCSXH tỉnh Đ/c Tiêu Xe đ/c Long Ngân hàng CSXH huyện
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều Dự Đại hội Hội Cựu Chiến Binh huyện (từ 14h00) HT A TTCT huyện Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP xe đ/c Hưng
Thứ 6,
08/07/2022
Sáng Dự Đại hội Hội Cựu Chiến Binh huyện (từ 7h30) HT A TTCT huyện Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP xe đ/c Hưng
Thứ 6,
08/07/2022
Chiều Dự giao ban Thường trực huyện ủy (từ 14h00) PH T3 Huyện ủy Đ/c Dực Đ/c Hùng
Thứ 7,
09/07/2022
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở huyện Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP xe Đ/c Hưng
Chủ nhật,
10/07/2022
Sáng Trực cơ quan (cả - ngày) TS huyện Lãnh đạo huyện Lãnh đạo VP xe Đ/c Hưng
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn