Thứ Ba,
11/05/2021
Sáng 7h45: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội trường UBND xã Liên Hiệp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND Đc Tuấn Anh Đc Ngân
Thứ Ba,
11/05/2021
Sáng 8h00: Dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh. Phòng họp 2.4 UBND tỉnh Đ/c Dương Đc Lê Tuấn Đc Hải
Thứ Ba,
11/05/2021
Sáng 8h00: Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra về việc chấp hành thực hiện các quy định của PL đối với HTXDVNN xã Hồng Minh. Trụ sở HTXDVNN xã Hồng Minh Đc Kiên Đc Tuấn Anh Đc Huệ
Thứ Ba,
11/05/2021
Chiều 13h45: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Hội trường A1 Trung tâm Hội nghị huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND Đc Lê Tuấn Đc Huệ
Thứ Ba,
11/05/2021
Chiều 14h00: Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của PL trong công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Minh Hòa. Trụ sở UBND xã Minh Hòa Đ/c Trường Đc Tuấn Anh Đc Hải
Thứ 2,
10/05/2021
Sáng 7h00: Thực hiện Tiếp công dân định kỳ (cả ngày). Trụ sở Tiếp công dân huyện Đ/c Trường Đc Tuấn Anh Đc Miên
Thứ 2,
10/05/2021
Chiều 14h00: Dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp A3.HU Chủ tịch, các PCT Đc Lê Tuấn Đc Hải
Thứ 3,
11/05/2021
Sáng 7h45: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội trường UBND xã Liên Hiệp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND Đc Tuấn Anh Đc Ngân
Thứ 3,
11/05/2021
Sáng 8h00: Dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh. Phòng họp 2.4 UBND tỉnh Đ/c Dương Đc Lê Tuấn Đc Hải
Thứ 3,
11/05/2021
Sáng 8h00: Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra về việc chấp hành thực hiện các quy định của PL đối với HTXDVNN xã Hồng Minh. Trụ sở HTXDVNN xã Hồng Minh Đc Kiên Đc Tuấn Anh Đc Huệ
Thứ 3,
11/05/2021
Chiều 13h45: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Hội trường A1 Trung tâm Hội nghị huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND Đc Lê Tuấn Đc Huệ
Thứ 3,
11/05/2021
Chiều 14h00: Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của PL trong công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Minh Hòa. Trụ sở UBND xã Minh Hòa Đ/c Trường Đc Tuấn Anh Đc Hải
Thứ 4,
12/05/2021
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 . Hội trường UBND TT Hưng Nhân Đ/c Dương Đc Lê Tuấn Đc Hải
Thứ 4,
12/05/2021
Chiều 14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về việc xem xét, bỏ phiếu lấy ý kiến nguồn bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Hội trường Tầng 2 TTTT công tác tuyên giáo tỉnh. Đ/c Dương Đc Lê Tuấn Đc Huệ
Thứ 5,
13/05/2021
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 . Hội trường UBND xã Hòa Bình Đc Hạnh Đc Tuấn Anh Đc Ngân
Thứ 5,
13/05/2021
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 . Hội trường UBND xã Văn Lang Đ/c Trường Đc Tuấn Anh Đc Hải
Thứ 5,
13/05/2021
Chiều 13h45: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội trường UBND xã Thống Nhất Đc Vinh Đc Tuấn Anh Đc Miên
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Hưng Hà
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà ,tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227).3861.235
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn