Thứ Tư,
12/08/2020
Sáng 8h00: Triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy cơ sở và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 HT.A3 - HU LĐ.UBND huyện Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Hải
Thứ Tư,
12/08/2020
Chiều 14h00: Dự họp, Thường trực Huyện ủy nghe Trưởng các ban Đảng, đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo 1 số phòng, ngành liên quan báo cáo nội dung công tác cán bộ. HT.A3 - HU LĐ.UBND huyện Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Ngân
Thứ 2,
10/08/2020
Sáng 8h00: Giao ban Lãnh đạo UBND huyện PH.B UBND huyện LĐ.UBND huyện LĐVP Đ/c Hải, đ/c Ngân
Thứ 2,
10/08/2020
Chiều 14h00: Tổ chức họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 PH.A UBND huyện Đ/c Dương, đ/c Trường LĐVP TT y tế
Thứ 2,
10/08/2020
Chiều Kiểm tra cơ sở Cơ sở LĐ.UBND huyện LĐVP Đ/c Hải, đ/c Ngân
Thứ 3,
11/08/2020
Sáng 7h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 Cơ sở LĐ.HĐND&UBND huyện LĐVP TT Y tê
Thứ 3,
11/08/2020
Chiều 14h00: Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy, nghe và cho ý kiến về các nội dung:
(1) UBND huyện báo cáo Kế hoạch tuyển dụng viên chức, ngành học giáo dục mầm non; (2) Công an huyện báo cáo Kế hoạch tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam(1945-2020).
A.3.HU LĐ.UBND huyện Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Ngân
Thứ 4,
12/08/2020
Sáng 8h00: Triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy cơ sở và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 HT.A3 - HU LĐ.UBND huyện Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Hải
Thứ 4,
12/08/2020
Chiều 14h00: Dự họp, Thường trực Huyện ủy nghe Trưởng các ban Đảng, đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo 1 số phòng, ngành liên quan báo cáo nội dung công tác cán bộ. HT.A3 - HU LĐ.UBND huyện Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Ngân
Thứ 5,
13/08/2020
Sáng Kiểm tra cơ sở Cơ sở LĐ.UBND huyện LĐVP Đ/c Hải, đ/c Ngân
Thứ 6,
14/08/2020
Sáng 7h30: Dự Hội nghị ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (cả ngày) PH.210 Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Dương Đ/c Lê Tuấn (CVP) Đ/c Ngân
Thứ 6,
14/08/2020
Sáng Kiểm tra cơ sở Cơ sở LĐ.UBND huyện LĐVP Đ/c Hải, đ/c Ngân
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Hưng Hà
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà ,tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227).3861.235
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn