Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Đông Lĩnh - Lãnh đạo huyện
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đông Giang, Trọng Quan - Đoàn kiểm tra Huyện ủy
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - 9h00 Dự họp Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở - Tỉnh ủy - Đ/c Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đông Các, Đồng Phú - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Đô Lương - Lãnh đạo huyện
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Đông Lĩnh - Lãnh đạo huyện
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đông Giang, Trọng Quan - Đoàn kiểm tra Huyện ủy
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - 9h00 Dự họp Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở - Tỉnh ủy - Đ/c Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đông Các, Đồng Phú - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Đô Lương - Lãnh đạo huyện
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Thăng Long - Lãnh đạo huyện
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng -- Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Lô Giang - Đoàn kiểm tra của Huyrnj ủy
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đông Động, An Châu - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới -Xã Đông Á - Lãnh đạo huyện
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới - Xã Minh Châu - Lãnh đạo huyện
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Tỉnh ủy - Đ/c Bí thư Huyện ủy
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Đông Vinh, Đông Tân - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Hồng Châu, Đông Quang - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều - Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Tỉnh ủy - Đ/c Bí thư Huyện ủy
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Hội nghị trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Tầng 1 TTHN huyện - Đ/c Bùi Bá Vường - Phó chủ tịch UBND huyện
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Hoa Nam, Đông Hoàng - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Minh Tân, Đông Kinh - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Họp UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2019 - Tầng 2UBND huyện - Đ/c Chủ tịch UBNd huyện
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Giao ban Thường trực Huyện ủy - Tầng 1 Huyện ủy - Thường trực Huyện ủy
Thứ 7,
29/06/2019
Sáng - Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Hồng Việt - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3851.233
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn