Thứ Bảy,
01/04/2023
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND TP Đ/c Tuấn Lãnh đạo VP VP UBND TP
Thứ Bảy,
01/04/2023
Sáng Từ 09 giờ: Dự lễ phát động ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ 21, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh tỉnh Thái Bình, năm học 2022-2023 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đ/c Phương Đ/c Mạnh CVP VP UBND TP
Thứ 7,
01/04/2023
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND TP Đ/c Tuấn Lãnh đạo VP VP UBND TP
Thứ 7,
01/04/2023
Sáng Từ 09 giờ: Dự lễ phát động ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ 21, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh tỉnh Thái Bình, năm học 2022-2023 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đ/c Phương Đ/c Mạnh CVP VP UBND TP
Chủ nhật,
02/04/2023
Sáng Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND TP Đ/c Tuấn Lãnh đạo VP VP UBND TP
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình - SĐT: (0227)3831.383
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn