Thứ Sáu,
03/12/2021
Sáng - Từ 08 giờ: Họp nghe phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất phía Nam đường vành đai Nam thành phố tại xã Vũ Lạc, giáp quy hoạch khu đô thị Tam Lạc; phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 khu đô thị tại xã Phú Xuân - Khu đô thị phía Tây Nam xã Phú Xuân HT B Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Đ/c Mạnh CVP QLĐT
Thứ Sáu,
03/12/2021
Sáng - Từ 08 giờ: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non PHT2 Đ/c Phương Đ/c Mạnh Nội vụ
Thứ Sáu,
03/12/2021
Sáng - Từ 08 giờ: Nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo dự thảo Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thái Bình PH 3.3 UBND tỉnh Lãnh đạo UBND LĐ VP Kinh tế
Thứ Sáu,
03/12/2021
Sáng Từ 08 giờ:Dự họp UBND tỉnh nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo dự thảo Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thái Bình PH 3.3 Đ/c Đức Đ/c Mạnh Kinh tế
Thứ Sáu,
03/12/2021
Chiều - Từ 14 giờ: Họp nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất giải quyết một số tồn tại hạn chế trong quản lý đất đai PH T 2 Đ/c Đức Đ/c Mạnh TNMT
Thứ Sáu,
03/12/2021
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 và giao chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ năm 2022 cho các phường xã HT A Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Đ/c Tú Ban CHQS TP
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình - SĐT: (0227)3831.383
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn