HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Hai,
20/01/2020
Sáng - Họp xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư thực hiện DA phát triển nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm (9h00'). HT tầng 1, sở Tài chính đ/c Việt Anh P.HT 6/GM-HDTDG
Thứ Hai,
20/01/2020
Chiều - Họp tiểu ban hậu cần, khánh tiết thực hiện các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (13h30). P3.3, UBND tỉnh đ/c Việt Anh 24/GM-UBND (đ/c Tân)
Thứ Hai,
20/01/2020
Chiều - Họp báo thông tin về tình hình phát triển KT-XH năm 2019, công tác chuẩn bị tết Cảnh Tý và một số hoạt động lớn của tỉnh đầu năm 2020 (15h30'). P2.4, UBND tỉnh đ/c Tăng 25/GM-UBND (đ/c Long)
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn