HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ 3,
26/10/2021
Sáng - Dự HN trực tuyến tập huấn công tác bồi thường nhà nước (01 ngày, từ 8h00'). Thanh tra sở P.TTr 344/GM-BTNN
Thứ 3,
26/10/2021
Sáng - Kiểm tra nghiệm thu Kho bạc nhà nước Hưng Hà (8h30'). tại công trình đ/c Tăng P.XD 2285/SXD-QLXD
Thứ 3,
26/10/2021
Chiều - Dự buổi làm việc với Tập đoàn TH True Milk (14h00'). P2.4, UBND tỉnh Giám đốc Sở đ/c Q.Đạt 421/GM-UBND (đ/c Khoa)
Thứ 4,
27/10/2021
Sáng - Giải quyết đề nghị của UBND xã Thụy Hải (8h30'). UBND xã Thụy Hải, Thái Thụy đ/c Tăng P.XD 45/GM-SXD
Thứ 4,
27/10/2021
Sáng - Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương (7h30'). Trung tâm Chính trị huyện Giám đốc Sở đ/c Khoa
Thứ 4,
27/10/2021
Chiều - V/v xác định lại quy mô, phương án cải tạo, sửa chữa nhà dưỡng sinh 2 tầng thuộc Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội (14h30'). Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội đ/c Tăng P.XD 507/MH-TTCTXHVBTXH
Thứ 5,
28/10/2021
Sáng - Kiểm tra nghiệm thu công trình Sửa chữa khoa Khám, chữa bệnh- Bệnh viện Tâm thần (8h00'). tại công trình đ/c Tăng P.XD 2314/SXD-QLXD
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn