HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ 2,
21/09/2020
Sáng - Họp Đảng ủy Sở + Lãnh đạo Sở (8h00'). HT tầng 3, sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Các đ/c Đảng ủy viên đ/c Tác
Thứ 2,
21/09/2020
Sáng - Nghe b/c tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất QH dân cư không đủ điều kiện XD khu dân cư NTM kiểu mẫu (8h00'). P2.4, UBND tỉnh Giám đốc Sở P.QH + VP 338/GM-UBND (đ/c Khoa)
Thứ 2,
21/09/2020
Chiều - Thống nhất phương án b/c UBND tỉnh về giải quyết đề nghị của Cty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng (14h00'). HT tầng 3, sở TN&MT đ/c Thái P.QH 220/GM-STNMT
Thứ 2,
21/09/2020
Chiều - Giải quyết đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về ĐTXD phân căn cứ Hậu cần (14h00'). tại công trình, xã Quang Lịch, Kiến Xương đ/c Tăng P.XD 62/GM-SKHĐT
Thứ 3,
22/09/2020
Sáng - Họp xin ý kiến v/v phê duyệt dự toán trang thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung của dự án Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh (7h30'). HT tầng 3, sở Xây dựng đ/c Tăng P.XD 47/GM-SXD (đ/c Tác)
Thứ 3,
22/09/2020
Sáng - Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (8h00'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy Giám đốc Sở P.HT + P.QH 794-GM/TU (đ/c Khoa)
Thứ 3,
22/09/2020
Chiều - Giải quyết đề nghị của BV Đa khoa huyện Kiến Xương về chủ trương đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD Khoa xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh của BV (14h30'). BV đa khoa huyện Kiến Xương đ/c Tăng P.XD 61/GM-SKHĐT
Thứ 4,
23/09/2020
Sáng - Kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật về công tác nghiệm thu hoàn thành đối với CT thuộc DA bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đình Đền Lại Trì, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương (8h30'). tại công trình đ/c Tăng P.XD 1826/SXD-QLXD
Thứ 5,
24/09/2020
Sáng - Kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật về công tác nghiệm thu hoàn thành đối với CT: s/c mái tôn, chống thấm nhà B Thanh tra Sở GTVT (8h00'). tại công trình đ/c Tăng P.XD 1827/SXD-QLXD
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn