HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 - đợt 5 (cả ngày, tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy cũ từ 6h30'). các xã Đông Lĩnh, Đô Lương, huyện Đông Hưng đ/c Hưng 66.KH-ĐTTĐ (đ/c Long)
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (7h30'). Cty VLXD Thái Bình đ/c Việt Anh đ/c Vĩnh + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Nghe và cho ý kiến các ND từ 1 đến 3: việc đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và một số nội dung khác (8h00'). P2.4, UBND tỉnh Giám đốc Sở 218/GM-UBND (đ/c Khoa)
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Thống nhất phương án b/c UBND tỉnh v/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của cty xây dựng Hà Hoa Hồng, phường Kỳ Bá (14h00'). HT tầng 3, sở TN&MT đ/c Hưng P.TTr 176/GM-STNMT (đ/c Long)
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (14h00'). Cty CP VLXD Vũ Thư, Ban QL nhà ở sinh viên TPTB đ/c Việt Anh đ/c Vĩnh + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Làm việc với đoàn công tác liên ngành về xây dựng, ban hành, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh (14h00'). P3.3, UBND tỉnh đ/c Việt Anh VP 216/GM-UBND (đ/c Tân)
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (7h30'). Cty VLXD Thái Bình đ/c Việt Anh đ/c Vĩnh + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 - đợt 5 (cả ngày, tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy cũ từ 6h30'). các xã Đông Lĩnh, Đô Lương, huyện Đông Hưng đ/c Hưng 66.KH-ĐTTĐ (đ/c Long)
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Nghe và cho ý kiến các ND từ 1 đến 3: việc đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và một số nội dung khác (8h00'). P2.4, UBND tỉnh Giám đốc Sở 218/GM-UBND (đ/c Khoa)
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Làm việc với đoàn công tác liên ngành về xây dựng, ban hành, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh (14h00'). P3.3, UBND tỉnh đ/c Việt Anh VP 216/GM-UBND (đ/c Tân)
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Thống nhất phương án b/c UBND tỉnh v/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của cty xây dựng Hà Hoa Hồng, phường Kỳ Bá (14h00'). HT tầng 3, sở TN&MT đ/c Hưng P.TTr 176/GM-STNMT (đ/c Long)
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (14h00'). Cty CP VLXD Vũ Thư, Ban QL nhà ở sinh viên TPTB đ/c Việt Anh đ/c Vĩnh + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (7h30'). Cty CP Xây lắp I đ/c Duấn + đ/c Thanh + đ/c Anh Tuấn đ/c Tân
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 - đợt 5 (cả ngày, tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy cũ từ 6h30'). xã Thăng Long, Đông Á, huyện Đông Hưng đ/c Hưng 66.KH-ĐTTĐ (đ/c Long)
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Dự HN Ban thường vụ tỉnh ủy nội dung từ 1 đến 7 (cả ngày, từ 7h30'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy Giám đốc Sở P.KT 303-GM/TU (đ/c Khoa)
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - V/v điều chỉnh dự án ĐTXD công trình Trường quay truyền hình của Đài Phát thanh & Truyền hình Thái Bình (8h00'). BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh đ/c Tăng P.XD 17/GM-BQLDA (đ/c Tân)
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều - Lấy ý kiến tham gia vào hồ sơ điều chỉnh QH thăm dò khai thác cát ven biển (14h00'). HT tâng 3, Viện Quy hoạch đ/c Tăng P.XD 76/GM-VQH-KS
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (14h00'). Cty CP ĐT&XD Sông Hồng, cty CP ĐT&XD Thái Bình IDICO đ/c Duấn + đ/c Thanh + đ/c Anh Tuấn đ/c Tân
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (8h00'). Cty CP VLXD Thái Thủy, Cty CP ĐT&XD Tiền Hải đ/c Việt Anh đ/c Khi + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 - đợt 5 (tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy cũ từ 6h30'). xã Minh Châu, Đông Hưng đ/c Hưng 66.KH-ĐTTĐ (đ/c Long)
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng ( cả ngày, từ 7h30'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy Giám đốc Sở P.KT 304-GM/TU (đ/c Khoa)
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (14h00'). Cty CP GMS Long Hầu, cty CP Gạch ốp lát đ/c Việt Anh đ/c Khi + đ/c Phạm Dũng đ/c Tân
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều - Kiểm tra chéo phong trào thi đua khen thưởng giữa các đơn vị trong khối (14h00'). Ban QL các công trình giao thông tỉnh đ/c Việt Anh VP 240/CV-KTĐSNKT (đ/c Tân)
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (7h30'). P2.4, UBND tỉnh đ/c Quang Anh + đ/c Hưng 217/GM-UBND (đ/c Khoa, đ/c Long)
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (8h00'). Cty CP VLXD Cầu Nai, Cty CP VLXD Kim Trung, Cty CP VLXD Đống Năm đ/c Duấn + đ/c Thanh + đ/c Trị đ/c Tân
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn