Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/10/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện thời gian làm việc mùa Hè như sau:Buổi sáng từ: 7h00 đến 11h30; Buổi chiều từ: 13h30 đến 17h00. Phòng HC-TC thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

Thứ Bảy,
02/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Hùng
Thứ 7,
02/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Hùng
Chủ nhật,
03/07/2022
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Minh
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng - Dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 (Từ 7h30). Trụ sở UBND LĐ UBND tỉnh LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
04/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV (Cả ngày, sáng từ 8h00, chiều từ 14h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Tuấn (TH)
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều - Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận LĐVP
Thứ 2,
04/07/2022
Chiều - Dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ xã ở các huyện, thành phố trong tỉnh (Từ 14h00). Huyện, TP Các Đ/c PCT LĐVP CV liên quan
Thứ 3,
05/07/2022
Sáng - Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung: (1) việc điều chỉnh kế hoạch đấu giá việc khai thác cát; (2) việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của công ty TNHH Hùng Dũng; (3) phương án giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Xuân Hoàng Minh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đạt Dũng (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Cương, Đ/c Hùng
Thứ 3,
05/07/2022
Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận, Đ/c Hưng LĐVP CV liên quan
Thứ 3,
05/07/2022
Chiều - Tiếp Đoàn Đại sứ Hàn Quốc về dự Hội nghị "Kết nối, xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc" (Từ 18h30). KS Dream Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị "Kết nối, xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc" (Từ 9h30). KS Dầu khí Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Lân, Hoa, Bình
Thứ 4,
06/07/2022
Sáng - Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Cả ngày, sáng từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Tuấn(VX)
Thứ 4,
06/07/2022
Chiều - Dự kiến Họp Ban An toàn giao thông Quý II (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận, Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Phúc
Thứ 4,
06/07/2022
Chiều - Tham gia Đoàn công tác của tỉnh giới thiệu với đối tác Hàn Quốc về Khu kinh tế tỉnh Thái Bình (Từ 14h00). Tiền Hải, Thái Thụy LĐ UBND tỉnh LĐVP Đ/c Lân, Hoa, Bình
Thứ 5,
07/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 8h00). Tinh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng CV liên quan
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều - Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Từ 14h00) Huyện, TP Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c Tuấn(VX)
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều - Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với huyện Thái Thụy về công tác giải phóng mặt bằng (Từ 14h30). Tỉnh ủy LĐ UBND tỉnh Đ/c Hà Đ/c Cương, Hùng
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều - Dự kiến Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình(Từ 14h00). NHCSXH Đ/c Hưng Đ/c Trung Đ/c Minh
Thứ 5,
07/07/2022
Chiều - Họp Tổ công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Thanh
Thứ 6,
08/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 8h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận, Đ/c Hưng LĐVP CV liên quan
Thứ 6,
08/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh (Từ 9h00). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng
Thứ 6,
08/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 10h15). Tinh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng CV liên quan
Thứ 6,
08/07/2022
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 11h10). Tỉnh ủy Đ/c Thận, Đ/c Hưng LĐVP CV liên quan
Thứ 6,
08/07/2022
Chiều - Đi công tác Hà Nội (Từ 14h00) Hà Nội Đ/c Hưng LĐVP
Thứ 6,
08/07/2022
Chiều - Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Từ 14h00) Huyện, TP Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Tuấn(VX)
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình -SĐT: (0227)3735.379
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn