Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (Từ 7h00). Huyện, TP Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 Chủ tịch, các PCT
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng + Sở TC báo cáo phương án phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu Đ/c N.Tuấn Đ/c Phương
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng + Sở LĐTBXH báo cáo Đề án về hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo quản lý từ 500 đối tượng cai nghiện trở lên. Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng + Sở VHTTDL báo cáo về quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thái Bình. Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ Ba,
25/06/2019
Sáng + UBNDTP báo cáo giải quyết đề nghị của một số công dân xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ Ba,
25/06/2019
Chiều - Làm việc với Đoàn Công tác liên ngành của Bộ Tư pháp (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (Từ 7h00). Huyện, TP Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 Chủ tịch, các PCT
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng + Sở TC báo cáo phương án phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu Đ/c N.Tuấn Đ/c Phương
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng + Sở LĐTBXH báo cáo Đề án về hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo quản lý từ 500 đối tượng cai nghiện trở lên. Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng + Sở VHTTDL báo cáo về quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thái Bình. Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 3,
25/06/2019
Sáng + UBNDTP báo cáo giải quyết đề nghị của một số công dân xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 3,
25/06/2019
Chiều - Làm việc với Đoàn Công tác liên ngành của Bộ Tư pháp (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn CV liên quan
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (Từ 7h00). Huyện, TP Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 4,
26/06/2019
Sáng - Dự HN trực tuyến "thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019" (Từ 8h00). KBNN Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Huy
Thứ 4,
26/06/2019
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn CV liên quan
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 7h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Dự HN trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thăng Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 5,
27/06/2019
Sáng - Kiểm tra công tác Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (Từ 7h00). Huyện, TP Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 5,
27/06/2019
Chiều - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 13h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Tiếp công dân định kỳ (Từ 7h30). Trụ sở TCD Đ/c Thăng Đ/c Chính Ban TCD
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Dự họp Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn xây dựng NTM năm 2019 (Từ 7h30) P-2.4 Đ/c Giang Đ/c Chính Đ/c Huyền
Thứ 6,
28/06/2019
Sáng - Dự HN gặp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu (Từ 8h00). SVHTTDL Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Nghe STNMT báo cáo giải quyết khiếu nại của ông Khổng Văn Hội xã Đông Mỹ, Thành phố và của ông Chiến (đại diện cho 17 công dân thị trấn Hưng Hà) (Từ 13h30). P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Từ 15h00). P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 6,
28/06/2019
Chiều - Làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Công thương về Tổ chức Hội thảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả - trách nhiệm và lợi ích của DN (Từ 14h00). Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 7,
29/06/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Huy
Chủ nhật,
30/06/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình -SĐT: (0227)3735.379
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn