Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: số 431, Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

Mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo

Các video sử dụng hệ thống báo cáo:

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN NHẬP LIỆU" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Xem tại đây

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN DUYỆT" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN GỬI BÁO CÁO" TRÊN HỆ THỐNG TTBC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN TỔNG HỢP" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây


- Hướng dẫn khai báo y tế bằng cách sử dụng mã QR code (Xem tại đây)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỖI KÝ SỐ MOBI TRÊN THIẾT BỊ IPAD, IPHONE

      Thời gian gần đây, qua tiếp nhận và rà soát TT CNTT&TT có phát hiện thấy một số lỗi liên quan tới bản cập nhật mới của các thiết bị Iphone, Ipad (thông thường là các phiên bản 13.x) như sau:

- Ký số không thành công báo lỗi

- Ký số thành công, cập nhật báo thành công nhưng lại thoát ra bắt đăng nhập lại và không chuyển xuống văn thư

      Vì vậy TT CNTT&TT kính thông báo tới các đơn vị được biết. Trong trường hợp gặp các lỗi trên, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Trung tâm CNTT & TT (0227.3.732047) để được hỗ trợ.

Trân trọng!