Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: số 431, Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

Mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo

Công điện khản số 08/CĐ-PCTT,hồi 11h30' ngày 10/8/2022 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về "Chủ động ứng phó với diễn biến của bão". Xem chi tiết tại đây

Công điện khẩn số: 07/CĐ-PCTT, hồi 20h30' ngày 09/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về "Chủ động ứng phó với diễn biến của bão". Xem chi tiết tại đây

Công điện khẩn số: 06/CĐ-PCTT, hồi 09h00' ngày 09/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình. Xem chi tiết tại đây

Các video sử dụng hệ thống báo cáo:

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN NHẬP LIỆU" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Xem tại đây

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN DUYỆT" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN GỬI BÁO CÁO" TRÊN HỆ THỐNG TTBC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "TÀI KHOẢN TỔNG HỢP" TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Xem tại đây


- Hướng dẫn khai báo y tế bằng cách sử dụng mã QR code (Xem tại đây)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỖI KÝ SỐ MOBI TRÊN THIẾT BỊ IPAD, IPHONE

      Thời gian gần đây, qua tiếp nhận và rà soát TT CNTT&TT có phát hiện thấy một số lỗi liên quan tới bản cập nhật mới của các thiết bị Iphone, Ipad (thông thường là các phiên bản 13.x) như sau:

- Ký số không thành công báo lỗi

- Ký số thành công, cập nhật báo thành công nhưng lại thoát ra bắt đăng nhập lại và không chuyển xuống văn thư

      Vì vậy TT CNTT&TT kính thông báo tới các đơn vị được biết. Trong trường hợp gặp các lỗi trên, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Trung tâm CNTT & TT (0227.3.732047) để được hỗ trợ.

Trân trọng!