Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Tại tầng 3 Huyện ủy Ban Thường vụ Huyện ủy
Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư năm 2017 Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ Năm,
24/08/2017
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện Tại tầng 3 Huyện ủy Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng Họp thảo luận và thống nhất điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Tại tầng 3 Huyện ủy Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 2,
21/08/2017
Chiều Đi cơ sở Thường trực Huyện ủy
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng Nghiên cứu tài liệu Thường trực Huyện ủy
Thứ 3,
22/08/2017
Chiều Hội nghị tổng kết năm học và tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2016 - 2017 Tại Trung tâm Văn hóa - TT huyện Thường trực HU, HĐND, lãnh đạo UBND huyện
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn dành cho cán bộ đoàn các xã - thị trấn Tại trung tâm BDCT huyện Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 4,
23/08/2017
Chiều Nghiên cứu tài liệu Thường trực Huyện ủy
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Tại tầng 3 Huyện ủy Ban Thường vụ Huyện ủy
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư năm 2017 Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện Tại tầng 3 Huyện ủy Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng Đi cơ sở Thường trực Huyện ủy
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều Hội nghị tổng kết công tác an ninh học đường năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác an ninh học đường năm học 2017 - 2018 Tại trung tâm HN huyện Thường trực HU, l/đ UBND huyện
Bản quyền thuộc về Huyện Ủy Đông Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3551.685
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn