Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng Chúc mừng 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại huyện Tại Đài TT TH huyện Lãnh đạo huyện
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tại Đông Vinh và Nguyên Xá Lãnh đạo huyện
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng Hội thi tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện. Tại TTVHTT huyện Đ/c Vường - PCTUBND huyện
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Kiếm - PCT UBND huyện
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều Chúc mừng 93 năm ngày báo chí cách mạng VN tại tỉnh Tại một số đơn vị tỉnh Lãnh đạo huyện
Thứ 2,
18/06/2018
Sáng Nghiên cứu tài liệu Thường trực Huyện ủy
Thứ 2,
18/06/2018
Chiều Tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 5 Tại xã Hợp Tiến Đ/c Chủ tịch HĐND huyện
Thứ 3,
19/06/2018
Sáng Họp liên tịch HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Chủ tịch HĐND, đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thứ 3,
19/06/2018
Chiều Họp Đảng ủy quân sự huyện Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đ/c Bí thư HU, đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thứ 4,
20/06/2018
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra của ban vận động quần chúng tỉnh Tại tầng 3 Huyện ủy Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều Đi cơ sở Thường trực Huyện ủy
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng Chúc mừng 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại huyện Tại Đài TT TH huyện Lãnh đạo huyện
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tại Đông Vinh và Nguyên Xá Lãnh đạo huyện
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng Hội thi tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện. Tại TTVHTT huyện Đ/c Vường - PCTUBND huyện
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Kiếm - PCT UBND huyện
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều Chúc mừng 93 năm ngày báo chí cách mạng VN tại tỉnh Tại một số đơn vị tỉnh Lãnh đạo huyện
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng Nghe và cho ý kiến đề án sáp nhập trường phổ thông 2 cấp học. Tại tầng 3 Huyện ủy Thường trực Huyện ủy
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều Giao ban Thường trực Huyện ủy Tại tầng 1 Huyện ủy Thường trực Huyện ủy
Thứ 7,
23/06/2018
Sáng Dự quán triệt trực tuyến toàn Quốc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Tại TTHN tỉnh Lãnh đạo huyện
Thứ 7,
23/06/2018
Chiều Dự quán triệt trực tuyến toàn Quốc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Tại TTHN tỉnh Lãnh đạo huyện
Chủ nhật,
24/06/2018
Sáng Dự quán triệt trực tuyến toàn Quốc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Tại TTHN tỉnh Lãnh đạo huyện
Bản quyền thuộc về Huyện Ủy Đông Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3551.685
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn