Thứ Sáu,
23/03/2018
Sáng Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tại trung tâm VHTT huyện Thường trực Huyện uỷ
Thứ Sáu,
23/03/2018
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác Văn thư - Lưu trữ Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Vường - PCT
Thứ Sáu,
23/03/2018
Chiều Giao ban Thường trực Huyện uỷ Tại tầng 1 Huyện uỷ Thường trực Huyện uỷ
Bản quyền thuộc về Huyện Ủy Đông Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3551.685
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn