Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định NTM Tại xã Phong Châu Lãnh đạo huyện
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định NTM Tại xã Lô Giang Lãnh đạo huyện
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng Làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng Họp Thường trực HĐND huyện Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Chủ tịch HĐND huyện
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng Tiếp công dân Tại trụ sở tiếp dân Đ/c Vường - PCT
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều Dự họp Đảng uỷ quân sự tỉnh Tại tỉnh Đ/c Bí thư Huyện uỷ
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều Tiếp công dân Tại trụ sở tiếp dân Đ/c Vường - PCT
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều 14h00' họp hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Huyện uỷ Tại tầng 3 Huyện uỷ Đ/c Phó Bí thư TT Huyện uỷ
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định NTM Tại xã Đông Hoàng Lãnh đạo huyện
Thứ 3,
18/12/2018
Chiều Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định lại xã đạt chuẩn NTM: Đông Kinh, Hợp Tiến, Đông Dương Tại tầng 2 UBND huyện Lãnh đạo huyện
Thứ 3,
18/12/2018
Chiều Gặp mặt đảng viên công giáo Tại tầng 2 Trung tâm HN huyện Đ/c Phó Bí thư TT Huyện uỷ
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định NTM Tại xã Phong Châu Lãnh đạo huyện
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều Đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định NTM Tại xã Lô Giang Lãnh đạo huyện
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tại Tỉnh uỷ Đ/c Bí thư Huyện uỷ
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng Gặp mặt các sỹ quan cao cấp nghỉ hưu nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Tại tầng 1 Trung tâm HN huyện Đ/c Phó Bí thư TT Huyện uỷ
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tại Tỉnh uỷ Đ/c Bí thư Huyện uỷ
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều Họp liên tịch HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Tại tầng 2 UBND huyện Đ/c Chủ tịch HĐND huyện
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng Họp tổ HĐND huyện Tại một số phòng họp của HU, UBND huyện Các tổ đại biểu
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Tại tầng 3 Huyện uỷ Ban Thường vụ Huyện uỷ
Thứ 7,
22/12/2018
Sáng Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII Tại Trung tâm HN huyện Thường trực Huyện uỷ
Thứ 7,
22/12/2018
Sáng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Thứ 7,
22/12/2018
Chiều Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII Tại Trung tâm HN huyện Thường trực Huyện uỷ
Bản quyền thuộc về Huyện Ủy Đông Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3551.685
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn