HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng Dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Pháp chế Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng Dự họp Huyện Quỳnh Phụ Đ/c Vượng
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều Dự lễ Diễn tập phòng chống lụt bão Huyện Thái Thụy Đ/c Vượng
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều Dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Pháp chế Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng Dự họp nghe Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều Dự họp nghe Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều Họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng Dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Pháp chế Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng Dự họp Huyện Quỳnh Phụ Đ/c Vượng
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều Dự lễ Diễn tập phòng chống lụt bão Huyện Thái Thụy Đ/c Vượng
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều Dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Pháp chế Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng Dự hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Vượng, Đ/c Hiền
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều Dự hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Vượng
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều Đi cơ sở Đ/c Vượng
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Dự hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Vượng
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Đi cơ sở Đ/c Hiền
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều Dự họp cơ quan thông tin tuyên truyền trước Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI Đ/c Hiền
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng
Bản quyền thuộc về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn