HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Sáu,
23/03/2018
Sáng Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng
Thứ Sáu,
23/03/2018
Sáng Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ Sáu,
23/03/2018
Chiều Đi cơ sở Đ/c Hiền
Bản quyền thuộc về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn