HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng Đi cơ sở (cả ngày) Đ/c Hiền
Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng Dự họp Tiền Hải Đ/c Vượng
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng Dự gặp mặt nhân ngày quân đội Việt Nam 22/12 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đ/c Vượng
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều Đi cơ sở Đ/c Vượng
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều Hội ý Thường trực HĐND tỉnh/ Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày) Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Thứ 3,
18/12/2018
Chiều Đi công tác Hà Nội Đ/c Vượng
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng Dự họp Tiền Hải Đ/c Vượng
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng Đi cơ sở (cả ngày) Đ/c Hiền
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Hiền
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng Đi cơ sở Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều Nghiên cứu tài liệu Trụ sở HĐND tỉnh Đ/c Vượng, đ/c Hiền
Bản quyền thuộc về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn