Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng - 8h00: Dự gặp mặt cán bộ chuyên gia quân tình nguyện làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào, Campuchia Trung tâm HN tỉnh Đ/c Sơn Văn phòng
Thứ Năm,
24/08/2017
Chiều 19h30: Hội diễn văn nghệ Thông tin lưu động TTVH huyện Đ/c Sơn Phòng Văn hóa
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng Giao ban với một số phòng ban chuyên môn PHT4 Đ/c Sơn Văn phòng
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng 7h30: Đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền tại huyện PHT2 HU
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng - 7h30: Làm việc với lãnh đạo xã Nguyên Xá, công ty Mai Minh, các Doanh nghiệp tại cụm CN Thị trấn, Tân Minh PHT4 Đ/c Sơn Trung tâm PTCCN
Thứ 4,
23/08/2017
Chiều 13hh30: Họp với các ngành Nội chính về công tác GPMB trên địa bàn huyện PHT4 Đ/c Sơn Phòng Tài nguyên và MT
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - 8h00: Dự gặp mặt cán bộ chuyên gia quân tình nguyện làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào, Campuchia Trung tâm HN tỉnh Đ/c Sơn Văn phòng
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều 19h30: Hội diễn văn nghệ Thông tin lưu động TTVH huyện Đ/c Sơn Phòng Văn hóa
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng 7h30: Triển khai công tác đấu giá đất theo Thông tư mới PHT4 Đ/c Sơn Trung tâm PTCCN
Thứ 7,
26/08/2017
Sáng Kiểm tra sản xuất
Thứ 7,
26/08/2017
Chiều Kiểm tra sản xuất
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Vũ Thư
Địa chỉ:Thị trấn Vũ thư, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036).3861.238
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn