Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều 13h30: Đ/c Chủ tịch dự HN tại UBND tỉnh Phòng họp 2.4
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều - 13h30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện HT HU
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều 13h30: Đ/c Chủ tịch dự HN tại UBND tỉnh Phòng họp 2.4
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều - 13h30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện HT HU
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - 8h00: Dự hội nghị tại Sở Tài chính Hội trường Sở Tài chính LĐUB
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - 8h00: Dự Hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra Hội trường tầng 3 Cục thống kê LĐUB
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - 13h00: Thảo luận tổ HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 HTUB
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - 13h30: Họp HĐKH xét công nhận sáng kiến năm 2017 PHT2 Kinh tế - HT
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - 16h30: TT dự Lễ mừng Thiên chúa Giáng sinh 2017 Tòa Giám mục Thái Bình Văn phòng
Thứ 4,
20/12/2017
Sáng - 07h30: Chúc mừng Đại hội Hội truyền thống lái xe Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Trung tâm BDCT huyện LĐUB
Thứ 4,
20/12/2017
Chiều - 13h30: Họp nghe báo cáo kết quả thu chi quỹ PHT2 Đ/c Diện Phòng LĐ,TB-XH
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng - 07h30: Họp HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 HT UBND huyện
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng - 13h00: Họp HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 HT UBND
Thứ 5,
21/12/2017
Chiều - 16h30: Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân BCH Quân sự huyện Đ/c Thụy Văn phòng
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng - Đi thăm và tặng quà Noel 2017
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng - Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN BCH Quân sự huyện
Thứ 6,
22/12/2017
Chiều - 13h30: Giao ban Thường trực Huyện ủy PHT2 HU
Thứ 6,
22/12/2017
Chiều Họp BCH ĐUK Đánh giá phân loại TCCSĐ PHT2
Thứ 7,
23/12/2017
Sáng - TT kiểm tra sản xuất tại cơ sở
Thứ 7,
23/12/2017
Chiều - TT kiểm tra sản xuất tại cơ sở
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Vũ Thư
Địa chỉ:Thị trấn Vũ thư, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036).3861.238
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn