Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - 8h00: Làm việc với hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh PHT4 Đ/c Sơn
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng LĐUB kiểm tra đường giao thông
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều Huyện đoàn triển khai công tác sinh hoạt hè PHT2 Đ/c Diện Đoàn TNCS HCM
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều 13h30: Họp nghe báo cáo Đề án phát triển phát triển doanh nghiệp và KHCN P3.3 trụ sở UBND tỉnh Đ/c Sơn
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - 14h: Làm việc với công ty Viettel PHT4 Đ/c Thụy Văn phòng
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều 16h: Họp triển khai với Đoàn đại biểu đi dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn HTHU
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - 8h00: Làm việc với hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh PHT4 Đ/c Sơn
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng LĐUB kiểm tra đường giao thông
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều Huyện đoàn triển khai công tác sinh hoạt hè PHT2 Đ/c Diện Đoàn TNCS HCM
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều 13h30: Họp nghe báo cáo Đề án phát triển phát triển doanh nghiệp và KHCN P3.3 trụ sở UBND tỉnh Đ/c Sơn
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - 14h: Làm việc với công ty Viettel PHT4 Đ/c Thụy Văn phòng
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều 16h: Họp triển khai với Đoàn đại biểu đi dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn HTHU
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng 7h30: Họp Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện PHT4 Đ/c Sơn
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - 14h: Phòng Y tế triển khai phun thuốc phòng dịch PHT2 Đ/c Diện
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Thứ 7,
01/07/2017
Sáng Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Thứ 7,
01/07/2017
Chiều Đoàn đại biểu huyện đi viếng nghĩa trang và một số điểm ghi công liệt sĩ ở Miền Trung
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Vũ Thư
Địa chỉ:Thị trấn Vũ thư, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036).3861.238
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn