Thứ Năm,
21/03/2019
Sáng - 8h: Hội nghị tỉnh tổng kết phong trào thi đua 2018, phát động 2019 TTHN tỉnh TTHU
Thứ Năm,
21/03/2019
Sáng - 8h: Hội nghị tỉnh tổng kết phong trào thi đua 2018, phát động 2019 TTHN tỉnh TTHU
Thứ Năm,
21/03/2019
Sáng - Họp giải quyết vướng mắc giao DT thu chi ngân sách xã Q Mỹ P2.7 Đ/c Nhiễm
Thứ Năm,
21/03/2019
Chiều - Họp mời LĐ tỉnh, các sở ngành nghe NTM xã Quỳnh Lâm; Q Lâm TTHU, các LĐ
Thứ Năm,
21/03/2019
Chiều - HN công bố QĐ kiểm toán nhà nước (lịch của tỉnh) UB tỉnh
Thứ Năm,
21/03/2019
Chiều - Hội nghị của Ngân hàng Nông nghiệp tổng kết cho vay theo NĐ55 HT A Đ/c Nhiễm
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng - HN Tỉnh uỷ Tổng kết Nghị quyết 28 về khu vực phòng thủ Tỉnh TTHU
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng - Họp mời LĐ tỉnh, các sở ngành nghe NTM xã Quỳnh Châu; Q Châu TTHU, các LĐ
Thứ 3,
19/03/2019
Chiều - 14h: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác TCD, giải quyết đơn thư năm 2018 P2.7 Đ/c Cơ, đ/c Thái
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng - Tiếp công dân thường kỳ (cả ngày) Trụ sở TCD Đ/c Nhiễm
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng - Họp mời Sở TNMT, Sở VH cho ý kiến về xây dựng NTM P2.7 TTHU, các LĐ
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng - Dự KN 60 năm ngành Thuỷ sản và thả giống Tsản ra vùng nước tự nhiên KS Sông Trà Đ/c Phát
Thứ 4,
20/03/2019
Chiều - Họp mời LĐ tỉnh, các sở ngành nghe NTM xã Quỳnh Hồng; Q Hồng TTHU, các LĐ
Thứ 4,
20/03/2019
Chiều - 15h: Họp nghe công bố QĐ thanh tra của Sở KHĐT P2.7 Đ/c Cơ, đ/c Nhiễm
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng - 8h: Hội nghị tỉnh tổng kết phong trào thi đua 2018, phát động 2019 TTHN tỉnh TTHU
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng - 8h: Hội nghị tỉnh tổng kết phong trào thi đua 2018, phát động 2019 TTHN tỉnh TTHU
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng - Họp giải quyết vướng mắc giao DT thu chi ngân sách xã Q Mỹ P2.7 Đ/c Nhiễm
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều - Họp mời LĐ tỉnh, các sở ngành nghe NTM xã Quỳnh Lâm; Q Lâm TTHU, các LĐ
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều - HN công bố QĐ kiểm toán nhà nước (lịch của tỉnh) UB tỉnh
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều - Hội nghị của Ngân hàng Nông nghiệp tổng kết cho vay theo NĐ55 HT A Đ/c Nhiễm
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện HT A Đ/c Liệu, đ/c Thái
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Họp nghe PAGPMB giải quyết vụ ông Hán và đơn bà Quy- Q Hưng P2.7 Đ/c Cơ, các LĐ
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Từ 9h: Họp Ban ATGT tỉnh Quý I/2019 (lịch của tỉnh) UB tỉnh
Thứ 6,
22/03/2019
Chiều - Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở Các xã TTHU
Thứ 6,
22/03/2019
Chiều - Giao ban TTHU Tầng 2 HU TTHU
Thứ 7,
23/03/2019
Sáng Nghỉ
Thứ 7,
23/03/2019
Chiều Nghỉ
Chủ nhật,
24/03/2019
Sáng Nghỉ
Chủ nhật,
24/03/2019
Chiều Nghỉ
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - SĐT: ((0227).3863.623
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn