Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực chứng tình trạng di dạng, dị tật con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Từ 7h30) Phòng họp - Sở LĐTBXH Đ.c Hóa Phòng LĐTBXH
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng Tập huấn đại biểu HĐND xã (2 ngày 27 và 28/6) Trung tâm BDCT huyện Đ.c Tính Đ/c Đàm Văn phòng, Nội vụ
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy UBND huyện (từ 8h00) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Đ.c Hạnh, Oánh Đ.c Triều Công an huyện
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Sở khoa học và Công nghệ báo cáo đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng 3.3 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Oánh Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều UBND huyện họp nghe báo cáo và giải quyết đề nghị của ông Hòa - Công dân TT Thanh Nê (Từ 14h00) Trụ sở tiếp công dân Đ/c Hà Ban tiếp công dân
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa Hội trường B - Trung tâm BDCT Đ/c Hóa Lãnh đạo VP Phòng VHTT
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng Họp UBND tỉnh bàn về tình hình Phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017 và 1 số nội dung khác (Cả ngày) Phòng họp P - 2.4, Trụ sở UBND tỉnh Đ.c Hạnh Vp. UBND huyện
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu giống gia xúc trong chăn nuôi nông hộ, giai đoạn 2017 - 2020 (Từ 7h30) Hội trường B - TTBDCT huyện Đ/c Oánh Đ/c Hà Phòng NN&PTNT huyện
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng Họp Ban tuyên giáo tỉnh ủy thống nhất số lượng phát hành cuốn sách " Liệt sỹ và các công trình tri
ân Liệt sỹ tỉnh TB (Từ 9h00)
Phòng họp BTG Tỉnh ủy Đ/c Hóa Vp. UBND
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều Họp UBND tỉnh bàn về tình hình Phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017 và 1 số nội dung khác (Cả ngày) Phòng họp P - 2.4, Trụ sở UBND tỉnh Đ.c Hạnh Vp. UBND huyện
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều Giao ban lãnh đạo UBND huyện (Từ 16h30) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP VP. UBND huyện
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng Tập huấn đại biểu HĐND xã (2 ngày 27 và 28/6) Trung tâm BDCT huyện Đ.c Tính Đ/c Đàm Văn phòng, Nội vụ
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy UBND huyện (từ 8h00) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Đ.c Hạnh, Oánh Đ.c Triều Công an huyện
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực chứng tình trạng di dạng, dị tật con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Từ 7h30) Phòng họp - Sở LĐTBXH Đ.c Hóa Phòng LĐTBXH
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa Hội trường B - Trung tâm BDCT Đ/c Hóa Lãnh đạo VP Phòng VHTT
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều UBND huyện họp nghe báo cáo và giải quyết đề nghị của ông Hòa - Công dân TT Thanh Nê (Từ 14h00) Trụ sở tiếp công dân Đ/c Hà Ban tiếp công dân
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Sở khoa học và Công nghệ báo cáo đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng 3.3 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Oánh Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng Triển khai xây dựng và áp dụng ISO vào hoạt động của UBND cấp xã. Trụ sở UBND xã Bình Định Đ.c Tính Lãnh đạo Văn phòng Phòng KTHT
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng Hội nghị triển khai kế hoạch thực chứng tình trạng di dạng, dị tật con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Từ 7h30) Hội trường B - TTBDCT huyện Đ/c Hóa Đ/c Đàm Phòng LĐTBXH
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng Kiểm tra công tác đê, kè, cống trước mùa mưa bão (Từ 7h30) Các xã, TT Đ/c Hạnh Đ/c Triều Phòng NN&PTNT huyện
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng UBND huyện họp thống nhất hướng giải quyết các vụ việc kiếu nại phức tạp kéo dài về lĩnh vực đất đai (Từ 8h00) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Đ/c Oánh Đ/c Hà Ban tiếp công dân
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Sở Công thương báo cáo kế hoạch hoạt động khuyến công khuyến thương giai đoạn 2018-2022. Phòng 3.3 - Trụ sở UBND tỉnh Đ.c Tính Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Vũ Bình về giải quyết đơn thư của công dân (Từ 7h30) Xã Vũ Bình Đ/c Hà, Đàm Thành viên tổ công tác
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Từ 7h30) Trung tâm hội nghị tỉnh Lãnh đạo UBND huyện Đ.c Triều Vp. UBND huyện
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều Sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (Từ 13h30) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Vp. UBND huyện
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường (Từ 8h00) Khách sạn Dầu khí Đ/c Hạnh Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Tiếp công dân theo lịch (Từ 7h30) Trụ sở tiếp công dân Đ/c Tính Đ.c Hà Ban tiếp công dân
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng Hội nghị Báo cáo viên (Cả ngày) Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Hạnh, Hóa Đ/c Triều VP. UBND huyện
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều Giao Ban TT Huyện ủy (Từ 14h00) Phòng họp Huyện ủy Đ/c Hạnh Đ/c Triều VP. UBND huyện
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn