Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Vũ Thắng, Đình Phùng (Từ 7h30) Xã Vũ Thắng, Đình Phùng Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều, Đ/c Hà Phòng NN&PTNT huyện
Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng Dự gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia (Từ 8h00) Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Hóa Phòng LĐTBXH huyện
Thứ Năm,
24/08/2017
Chiều Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Minh Hưng, An Bồi (Từ 13h30) Xã Minh Hưng, An Bồi Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều, Đ/c Hà Phòng NN&PTNT huyện
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng Dự hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 của tỉnh (Từ 8h 00) Phòng họp 2.7 - UBND tỉnh Đ/c Hóa Phòng GD&ĐT
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng Dự hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động tại Hàn Quốc về nước đúng quy định (Từ 7h30) Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phòng LĐTBXH huyện
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng Công bố dự thảo quyết định thanh tra lĩnh vực tôn giáo (từ 8h00) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Đ/c Hạnh Đ.c Triều Phòng Nội vụ
Thứ 2,
21/08/2017
Chiều Làm việc với Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh (Từ 13h30) Phòng họp Huyện ủy Đ.c Hạnh Vp. Huyện ủy
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng Dự Lễ khởi động giai đoạn I Dự án "Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải khí nhà kính AgResults" (Từ 8 giờ 30 phút) Khách sạn White Place Đ/c Oánh Lãnh đạo Vp Phòng NN&PTNT
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng Giao ban Lãnh đạo UBND huyện mở rộng (Từ 7h30) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Vp. UBND huyện
Thứ 3,
22/08/2017
Chiều Đi công tác cơ sở (Cả ngày) Các xã, TT Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều Vp. UBND huyện
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng Dự Tổng kết năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của huyện. Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều Phòng GDĐT
Thứ 4,
23/08/2017
Chiều Họp thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Trung - Nê trước khi trình tỉnh phê duyệt (Từ 14h00) Phòng họp tầng 4 - UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều Trung tâm PTCCN
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Vũ Thắng, Đình Phùng (Từ 7h30) Xã Vũ Thắng, Đình Phùng Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều, Đ/c Hà Phòng NN&PTNT huyện
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng Dự gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia (Từ 8h00) Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c Hóa Phòng LĐTBXH huyện
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Minh Hưng, An Bồi (Từ 13h30) Xã Minh Hưng, An Bồi Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều, Đ/c Hà Phòng NN&PTNT huyện
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng Đi công tác cơ sở (Từ 7h30) Các xã, TT Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Triều VP. UBND huyện
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình.(Từ 9 giờ) Phòng 3.3 - Trụ sở UBND tỉnh Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Phòng GDĐT
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều Giao ban công tác Tư pháp quý 3/2017 (Từ 14h00) Hội trường B - TTBDCT huyện Đ/c Hóa Phòng Tư pháp
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn