Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng Dự khai trương Điểm bán hàng Việt (Từ 9 giờ) Xã Vũ Quý Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng Làm việc với Đoàn thanh tra công vụ của tỉnh. Phòng họp tầng 4 Đ/c Hạnh Đ/c Quảng Phòng Nội vụ
Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng Họp Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện. Phòng họp tầng 2 Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng Dự Hội nghị gặp mặt Đảng viên là người có đạo. Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyên Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều Họp Ban thường vụ Huyện ủy mở rộng để nghe Báo cáo Dự thảo các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Phòng họp Huyện ủy Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Các phòng, ban
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều Ban CHQS huyện tổng kết công tác QP-QSĐP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ban CHQS Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Ban CHQS
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều Dự họp UBND tỉnh về các nội dung: 1.Đánh giá , phân loại cán bộ diện Ban thường vụ quản lý đối với cá nhân các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh , năm 2017 2. Sở công thương báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình. Phòng 2.4 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Hạnh Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều Họp bàn Kế hoạch liên ngành về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 04/CT-UBND. Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Quảng Phòng KTHT
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng Dự khai trương Điểm bán hàng Việt (Từ 9 giờ) Xã Vũ Quý Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng Làm việc với Đoàn thanh tra công vụ của tỉnh. Phòng họp tầng 4 Đ/c Hạnh Đ/c Quảng Phòng Nội vụ
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng Họp Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện. Phòng họp tầng 2 Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng Dự Hội nghị gặp mặt Đảng viên là người có đạo. Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyên Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều Ban CHQS huyện tổng kết công tác QP-QSĐP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ban CHQS Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Ban CHQS
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều Họp Ban thường vụ Huyện ủy mở rộng để nghe Báo cáo Dự thảo các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Phòng họp Huyện ủy Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Các phòng, ban
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều Dự họp UBND tỉnh về các nội dung: 1.Đánh giá , phân loại cán bộ diện Ban thường vụ quản lý đối với cá nhân các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh , năm 2017 2. Sở công thương báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình. Phòng 2.4 - Trụ sở UBND tỉnh Đ/c Hạnh Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều Họp bàn Kế hoạch liên ngành về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 04/CT-UBND. Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Quảng Phòng KTHT
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng Dự Hội nghị triển khai Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón. Khách sạn dầu khí Đ/c Oánh Lãnh đạo VP Phòng NN&PTNT
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng Họp Ban thường vụ Huyện ủy mở rộng để nghe Báo cáo Dự thảo các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Phòng họp Huyện ủy Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Các phòng, ban
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng Họp Sở Tài chính thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất. (8 giờ) Phòng họp tầng 1 - Sở Tài chính Đ/c Tính Lãnh đạo VP Phòng TCKH
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng Ban ATGT tỉnh kiểm tra việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04 và Chỉ thị 11 của UBND tỉnh. Các xã, thị trấn Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Phòng KTHT
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều Đi chúc mừng nhân ngày Lễ Noel .(Từ 16 giờ 30) Toà Giám mục Thái Bình Đ/c Hạnh
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều Họp Ban thường vụ Huyện ủy mở rộng để nghe Báo cáo Dự thảo các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Phòng họp Huyện ủy Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Các phòng, ban
Thứ 4,
20/12/2017
Sáng Họp Hội đồng nhân dân huyện. Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ 4,
20/12/2017
Chiều Họp Hội đồng nhân dân huyện. Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng Họp Hội đồng nhân dân huyện. Trung tâm BDCT huyện Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Văn phòng
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng Giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy Đ/c Hạnh Đ/c Quảng
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng Tập huấn Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2018 (cả ngày) Trung tâm BDCT Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Hà Phòng NN&PTNT
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn