Thứ Sáu,
23/03/2018
Sáng Làm việc với Tập đoàn TH v/v xác định vị trí xây dựng nhà máy chế biến khoai tây Phòng họp tầng 4 Đ/c Hạnh Đ/c Quảng Trung tâm PTCCN
Thứ 3,
27/03/2018
Sáng Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại xã Hồng Thái và xã Vũ Tây. Xã Hồng Thái, xã Vũ Tây Đ/c Hoá Lãnh đạo VP Phòng VHTT
Thứ 4,
28/03/2018
Sáng Dự Lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên. Khách sạn Sông Trà Đ/c Oánh Lãnh đạo VP Phòng Nn&PTNT
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (036)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn