Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai kế hoach thực chứng tình trạng dị dạng, dị tật con đẻ người họa động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sở LĐTB-XH Đ/c Mai P. LĐTBXH
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố TTHN tỉnh Lãnh đạo UBND TP VP HĐND-UBND
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. PHT2 TT HĐND TP P. GD&ĐT
Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - Từ 09 giờ: Ban Pháp Chế HĐND tỉnh thẩm tra thông qua Đề án công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình. PHT3 - HĐND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học P. QLĐT
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. PHT2 TT HĐND TP Thanh tra
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. HTT3 - Thành ủy Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Các phòng ban liên quan
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp nghe Sở KHCN báo cáo Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 P3.3 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. Kinh tế
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội thảo thống nhất việc hỗ trợ khác đối với Chùa Nhật Tân, phường Hoàng Diệu thuộc dự án đường vành đai phái Nam; cho phép thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất từ 1.093m2 đất nông nghiệp trở lên tại xã để thực hiện các dự án trên địa bàn. Sở TN-MT Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. TN-MT
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung báo cáo, tờ trình. P2.4 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Đ/c Cảnh
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Quân sự TP TT HĐND TP Quân sự
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và một số báo cáo, tờ trình liên quan PHT2 TT HĐND TP P. TC-KH
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 09 giờ: Họp chốt số liệu và một số nội dung trong cuốn sách "Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình". PH - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Đ/c Mai P. LĐTBXH
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 09 giờ 30: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo tình hình và kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Công an TP TT HĐND TP Công an
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Từ 10 giờ: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả công tác quản lý đô thị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. PHT2 TT HĐND TP P. QLĐT
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch, hướng dẫn nội dung khảo sát và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị PHT3 Thành ủy Đ/c Mai P. VHTT, GD&ĐT
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tòa án nhân dân thành phố TT HĐND TP Tòa án nhân dân
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. PHT2 TT HĐND TP P. TN-MT
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 15 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. PHT3 TT HĐND TP TTPTQĐ
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 15 giờ 30: Họp thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ Ty Diệu phường Bồ Xuyên. P504 Sở Tài Chính Đ/c Dũng P. TN-MT, TTPTQĐ
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 15 giờ 30: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố TT HĐND TP Viện Kiểm sát nhân dân
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Từ 16 giờ: Họp Giao ban Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố. HT Thành ủy, PHT2 Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch VP Thành ủy, VP HĐND-UBND
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai kế hoach thực chứng tình trạng dị dạng, dị tật con đẻ người họa động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sở LĐTB-XH Đ/c Mai P. LĐTBXH
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố TTHN tỉnh Lãnh đạo UBND TP VP HĐND-UBND
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. PHT2 TT HĐND TP P. GD&ĐT
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - Từ 09 giờ: Ban Pháp Chế HĐND tỉnh thẩm tra thông qua Đề án công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình. PHT3 - HĐND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học P. QLĐT
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Ban Pháp chế HĐND TP thẩm định báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. PHT2 TT HĐND TP Thanh tra
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. HTT3 - Thành ủy Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Các phòng ban liên quan
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp nghe Sở KHCN báo cáo Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 P3.3 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. Kinh tế
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội thảo thống nhất việc hỗ trợ khác đối với Chùa Nhật Tân, phường Hoàng Diệu thuộc dự án đường vành đai phái Nam; cho phép thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất từ 1.093m2 đất nông nghiệp trở lên tại xã để thực hiện các dự án trên địa bàn. Sở TN-MT Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. TN-MT
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Từ 08 giờ: Sở TN-MT kiểm tra, khảo sát giá đất, thống nhất tài sản so sánh để xác định giá đất cụ thể khu quy hoạch dân cư, tái định cư. Phường Trần Lãm Lãnh đạo UBND TP P. TN-MT
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Từ 08 giờ: Họp triển khai Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi. HTB Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. Kinh tế
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Ban Kinh tế HĐND TP thẩm định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. PHT2 TT HĐND TP VP HĐND-UBND
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - Từ 13 giờ 30: Làm việc với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp về đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. HTB Lãnh đạo UBND TP P. Tư pháp
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Họp nghe Sở Công Thương báo cáo kế hoạch hoạt động khuyến công, khuyến thương giai đoạn 2018-20202. P3.3 UBND tỉnh Lãnh đạo UBND TP P. Kinh tế
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai kế hoach phát động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 HTA Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch P. LĐTBXH
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng - Từ 08 giờ: Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh về công bố Quyết định thanh tra là lịch làm việc với thành phố. HTB Đ/c Chủ tịch, đ/c Mai Công an TP
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội nghị Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ giao nhiệm vụ cho 3 xã Đông Mỹ, Đông Thọ, Tân Bình. Quân sự TP Đ/c Chủ tịch, đ/c Mai Quân sự TP
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều - Từ 14 giờ: Họp báo cáo UBND tỉnh về Đồ án Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I P3.3 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học BQLDA
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Gặp mặt truyền thống 63 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình NH Bin Tin - P. Trần Lãm Lãnh đạo UBND TP Lãnh đạo VP
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Từ 08 giờ: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường. KS Dầu Khí Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng P. Kinh tế
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình - SĐT: (036)3831.383
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn