Thứ 2,
20/08/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Tiếp công dân Trụ sở TCD TP Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Đ/c Mạnh Thanh tra, Ban TCD và đơn vị liên quan
Thứ 2,
20/08/2018
Sáng - Từ 08 giờ 30: UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án sắp xếp về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng công chức và bổ sung số công chức còn thiếu trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. PH 2.4 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Đ/c Cảnh Nội vụ
Thứ 2,
20/08/2018
Sáng - Từ 03 giờ - 15 giờ: Dự Lễ tâm linh Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình Đền thờ Bác Hồ Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Lãnh đạo VP VP UBND TP và đơn vị liên quan
Thứ 2,
20/08/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Giao ban Thường trực UBND thành phố PHT2 Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Đ/c Cảnh VP UBND TP
Thứ 3,
21/08/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Làm việc với Đoàn giám sát và đánh giá đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn khác ngoài khu công nghiệp và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2018 HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh Kinh tế, TCKH
Thứ 3,
21/08/2018
Chiều -Từ 13 giờ 30: UBND tỉnh họp nghe sở KHĐT báo cáo giải quyết tồn tại vướng mắc: Dự án Khu đô thị phía Tây QL 10 và dự án Bãi đỗ xe tĩnh của Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu; sở TNMT báo cáo phương án đầu giá quyền sử dụng đất, DT đất thu hồi của công ty Cổ phần DVTM Y tế Thái Bình PH 3.3 UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch đ/c Dũng Đ/c Mạnh TNMT
Thứ 4,
22/08/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Họp triển khai Kế hoạch bình xét danh hiệu văn hóa năm 2018 và đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2019 HTB Đ/c Mai Đ/c Hải Phòng VHTT
Thứ 4,
22/08/2018
Chiều - Từ 13 giờ 45: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (vụ số 07/TLST-HC ngày 04/4/2018) TAND tỉnh Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TNMT
Thứ 4,
22/08/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 HT A Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP Lãnh đạo VP Phòng GDĐT
Thứ 4,
22/08/2018
Chiều - Từ 14 giờ 05: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (vụ số 05/TLST-HC ngày 31/10/2017) TAND tỉnh Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TNMT
Thứ 5,
23/08/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2018 KS Sông Trà Đ/c Mai Đ/c Hải LĐTBXH
Thứ 5,
23/08/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm KS Kim Cương Đ/c Mai Đ/c Hải LĐTBXH
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình - SĐT: (036)3831.383
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn