Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Làm việc với 05 hộ gia đình thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân. HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT, TTPTQĐ
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Tô Thị Tuyết Hạnh và bà Tạ Thị Chuyên, khu tập thể Nhà máy xay cũ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Hoãn) Trụ sở TCD tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học Đ/c Cảnh, đ/c Vinh Thanh tra, TTPTQĐ, đơn vị liên quan
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Đơn vị Lãnh đạo UBND TP Lãnh đạo VP VP UBND TP
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều Từ 15 giờ: Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, khảo sát tại khu đất và các tài sản so sánh để xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án tại tổ 34, phường Trần Lãm thành phố Thái Bình. Tại khu đất tổ 34, phường Trần Lãm Đ/c Dũng Đ/c Mạnh Phòng TNMT, TT PTQĐ
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp UBND tỉnh nghe nội dung:
+ Sở LĐTBXH và Ban QLDA Công nghiệp và Dân dụng và báo cáo về Dự án Công viên Lê Quý Đôn.
+ Công ty Bidgroup báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng chỉnh trang Khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong.
P3.3 - UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học Đ/c Cảnh, đ/c Vinh QLĐT, đơn vị liên quan
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia dình; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm” và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu HTA Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Lãnh đạo VP VHTT
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Họp xin ý kiến nhóm công tác liên ngành về xử lý thu tiền đất tái định cư của dự án đối ứng đường Kỳ Đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4770 ngày 12/12/2016 HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TC-KH, BQLDAXDCSHT
Thứ 2,
18/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XXI tiếp xúc cử tri thành phố HTA Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Đ/c Cảnh UBMTTQ, VP UBND TP
Thứ 2,
18/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Họp sở, ngành xin ý kiến về điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu nhà ở liền kề cho cán bộ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sở Xây dựng Đ/c Học Đ/c Vinh QLĐT
Thứ 2,
18/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND thành phố PHT2 Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Đ/c Cảnh VP UBND TP
Thứ 2,
18/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Họp Đảng ủy Quân sự thành phố Quân sự TP Đ/c Chủ tịch Đ/c Cảnh Quân sự TP
Thứ 3,
19/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Họp nghe Sở TNMT báo cáo kết quả giải quyết đơn của Công ty cổ phần Dụng cụ TDTT Pacific P3.3 - UBND tỉnh Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT, đơn vị liên quan
Thứ 3,
19/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XXI tiếp xúc cử tri thành phố HTA Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Đ/c Cảnh UBMTTQ, VP UBND TP
Thứ 3,
19/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp UBND tỉnh nghe các nội dung:
+ Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB và chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và báo cáo dự thảo điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
+ Một số Tờ trình khác
P2.4 - UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Đ/c Cảnh VP UBND TC-KH, phòng liên quan
Thứ 3,
19/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT, Thanh tra, đơn vị liên quan
Thứ 4,
20/06/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Họp thẩm định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định Sở Tài chính Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TC-KH, Kinh tế
Thứ 4,
20/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ: Tiếp công dân Trụ sở TCD TP Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Đ/c Mạnh Thanh tra, Ban TCD và các đơn vị liên quan
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Tiếp và làm việc với Tạp Chí sở hữu chí tuệ PHT3 Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Làm việc với sở, ngành triển khai kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân vận hành và sửa chữa nhà máy nhiệt điện Thái Bình thuộc địa phận phường Trần Lãm và xã Vũ Chính. HTB Đ/c Học Đ/c Vinh QLĐT
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. P.210 - Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c Cảnh BQLDAXDCSHT, đơn vị liên quan
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Tô Thị Tuyết Hạnh và bà Tạ Thị Chuyên, khu tập thể Nhà máy xay cũ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Hoãn) Trụ sở TCD tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học Đ/c Cảnh, đ/c Vinh Thanh tra, TTPTQĐ, đơn vị liên quan
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Đơn vị Lãnh đạo UBND TP Lãnh đạo VP VP UBND TP
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Làm việc với 05 hộ gia đình thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân. HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT, TTPTQĐ
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều Từ 15 giờ: Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, khảo sát tại khu đất và các tài sản so sánh để xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án tại tổ 34, phường Trần Lãm thành phố Thái Bình. Tại khu đất tổ 34, phường Trần Lãm Đ/c Dũng Đ/c Mạnh Phòng TNMT, TT PTQĐ
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Họp UBND tỉnh nghe nội dung:
+ Sở LĐTBXH và Ban QLDA Công nghiệp và Dân dụng và báo cáo về Dự án Công viên Lê Quý Đôn.
+ Công ty Bidgroup báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng chỉnh trang Khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong.
P3.3 - UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học Đ/c Cảnh, đ/c Vinh QLĐT, đơn vị liên quan
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Họp xin ý kiến nhóm công tác liên ngành về xử lý thu tiền đất tái định cư của dự án đối ứng đường Kỳ Đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4770 ngày 12/12/2016 HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TC-KH, BQLDAXDCSHT
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia dình; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm” và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu HTA Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP Lãnh đạo VP VHTT
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Dự Hội nghị và kế hoạch triển khai công tác chuẩn hóa thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế - xã hội tại thành phố (Cả ngày) (Hoãn) HTB Đ/c Mai Đ/c Hải Nội vụ, TN-MT, đơn vị liên quan
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Họp sở, ngành xin ý kiến về kiến nghị của một số hộ dân thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính. (Hoãn) HTB Đ/c Dũng Đ/c Mạnh Thanh tra, TN-MT
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - Từ 07 giờ 30: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại thành phố (cả ngày) HTB Đ/c Chủ tịch, đ/c Dũng Đ/c Cảnh, đ/c Mạnh Kinh tế, đơn vị liên quan
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều Từ 14 giờ: Làm việc với Thanh tra tỉnh để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện thi công công trình: San lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan. P. Tầng 4 Thanh tra tỉnh Đ/c Học Đ/c Vinh Thanh tra TP, BQLDAXDCSHT
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều Từ 14 giờ: Dự họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải. HT tầng 8 Sở TNMT Đ/c Dũng Đ/c Mạnh Phòng TN-MT
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều - Từ 14 giờ: Họp UBND tỉnh nghe công ty Lưới điện cao thế miền Bắc báo cáo phương án cải tạo đường dây 110KV đoạn qua KCN Nguyễn Đức Cảnh thành phố Thái Bình P3.3 UBND tỉnh Lãnh đạo UBND TP Lãnh đạo VP
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều - Từ 13 giờ 30: Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Tô Thị Tuyết Hạnh và bà Tạ Thị Chuyên, khu tập thể Nhà máy xay cũ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình Trụ sở TCD tỉnh Đ/c Chủ tịch, đ/c Học Đ/c Cảnh, đ/c Vinh Thanh tra, TTPTQĐ, đơn vị liên quan
Thứ 7,
23/06/2018
Sáng - Từ 08 giờ: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 công tác Tài nguyên – Môi trường HT4 - KS White Palcace Đ/c Dũng Đ/c Mạnh TN-MT
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình - SĐT: (036)3831.383
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn