Thứ Năm,
19/10/2017
Sáng - 07h30: Báo cáo kết quả xác minh đơn - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV6
Thứ Năm,
19/10/2017
Sáng - Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Bắc Đông Quan - Huyện Đông Hưng - Đ/c Bách - VP
Thứ Năm,
19/10/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 2,
16/10/2017
Sáng - 07h15: Họp thông báo quy hoạch cán bộ - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, các đ/c trưởng, phó phòng
Thứ 2,
16/10/2017
Sáng - 08h00: Họp đoàn cán bộ tham dự kỳ thi viết về kiến thức xây dựng đảng và quản lý nhà nước năm 2017 - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Đương, đ/c Châu - VP, các đ/c dự thi năm 2017
Thứ 2,
16/10/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3,
17/10/2017
Sáng - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3,
17/10/2017
Chiều - 14h00: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn - Phòng 3.3, trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 3,
17/10/2017
Chiều - 13h30: Công bố Quyết định xác minh đơn - Sở Công thương - Đ/c Châu - VP, P.NV1
Thứ 4,
18/10/2017
Sáng - 07h30: Họp Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT - Đ/c Châu - VP
Thứ 4,
18/10/2017
Sáng - 07h30: Làm việc với UBND huyện Vũ Thư - Huyện Vũ Thư - Đ/c Bách - VP, P.NV5
Thứ 5,
19/10/2017
Sáng - Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Bắc Đông Quan - Huyện Đông Hưng - Đ/c Bách - VP
Thứ 5,
19/10/2017
Sáng - 07h30: Báo cáo kết quả xác minh đơn - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV6
Thứ 5,
19/10/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6,
20/10/2017
Sáng - 07h00: Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 6,
20/10/2017
Sáng - 08h00: Nghe báo cáo tiến độ thanh tra Khu đô thị Petro Thăng Long - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV2
Thứ 6,
20/10/2017
Sáng - Dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Cán bộ Thanh tra - Hà Nội - Đ/c Châu - Đ/c Diên
Thứ 6,
20/10/2017
Chiều - 13h30: Nghe báo cáo kết quả nhận xét, đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận công tác và duyệt morat kỷ yếu - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, các đ/c trưởng, phó phòng
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg