Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng - 08h00: Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường trực UBTWMTTQVN - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV1
Thứ Năm,
24/08/2017
Sáng - 08h00: Dự gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quan tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Đ/c Châu - VP
Thứ Năm,
24/08/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - 07h30: Họp Lãnh đạo - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - 08h30: Họp Đảng ủy - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, các đ/c Đảng ủy viên
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - 09h30: Họp cơ quan - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - Cán bộ, nhân viên cơ quan
Thứ 2,
21/08/2017
Chiều - 13h30: Dự đối thoại giải quyết khiếu nại - Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3,
22/08/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng - 08h00: Nghe báo cáo tiến độ thanh tra huyện Vũ Thư - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV5
Thứ 4,
23/08/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - 08h00: Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường trực UBTWMTTQVN - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV1
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - 08h00: Dự gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quan tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Đ/c Châu - VP
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều - 14h00: Công bố quyết định thanh tra dự án khu đô thị Petro Thăng Long - Phường Tiền Phong, TPTB - Đ/c Dương - VP, P.NV2, P.NV6
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều - 15h00: Kết luận thanh tra BQL Dự án các công trình NN&PTNT - BQL dự án NN&PTNT - Đ/c Dương - VP, P.NV2, P.NV6
Thứ 7,
26/08/2017
Sáng - Dự Đại hội Chi bộ - Phòng họp tầng 2 - Các đ/c Lãnh đạo - Các chi bộ
Chủ nhật,
27/08/2017
Sáng - Dự Đại hội Chi bộ - Phòng họp tầng 2 - Các đ/c Lãnh đạo - Các chi bộ
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg