Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (03 ngày, từ 18 – 20/12) - Huyện Hưng Hà - Đ/c Bách - VP, đ/c Hải
Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (03 ngày, từ 18 – 20/12) - Huyện Kến Xương - Đ/c Dương - VP, đ/c Diên
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều - 13h30: Họp UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại cán bộ, nghe báo cáo q.hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh - Phòng 2.4, trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (03 ngày, từ 18 – 20/12) - Huyện Hưng Hà - Đ/c Bách - VP, đ/c Hải
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (03 ngày, từ 18 – 20/12) - Huyện Kến Xương - Đ/c Dương - VP, đ/c Diên
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều - 13h30: Họp UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại cán bộ, nghe báo cáo q.hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh - Phòng 2.4, trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - 07h30: Họp thống nhất nội dung giải quyết đơn - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Dương - VP, P.NV6
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - 08h00: Làm việc với ông Tuấn, xã Bình Định, huyện Kiến Xương - Phòng Tiếp công dân - Đ/c Dương, đ/c Châu - VP, P.NV2, P.NV6
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - 14h00: Thanh tra công vụ (từ 18 – 20/12) - Huyện Hưng Hà - Đ/c Bách - VP, đ/c Hải
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - 14h00: Thanh tra công vụ (từ 18 – 20/12) - Huyện Kiến Xương - Đ/c Dương - VP, đ/c Diên
Thứ 4,
20/12/2017
Sáng - 07h30: Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Bách, đ/c Dương, đ/c Tuấn - VP, các đ/c Đảng ủy viên
Thứ 4,
20/12/2017
Sáng - 09h00: Họp đánh giá, xếp loại công chức, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, Hội đồng TĐKT
Thứ 4,
20/12/2017
Chiều - 13h30: Làm việc với ông Khả, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình - Phòng Tiếp công dân - Đ/c Bách, đ/c Tuấn, đ/c Châu - VP, P.NV1
Thứ 4,
20/12/2017
Chiều - 16h00: Họp BQL dự án phòng chống mối. - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Dương - VP, BQL dự án
Thứ 4,
20/12/2017
Chiều - 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 - Phòng 210, trụ sở Tỉnh ủy - Đ/c Dương - VP
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (từ 21 – 22/12) - Huyện Đông Hưng - Đ/c Bách - VP, đ/c Hải
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng - 08h00: Thanh tra công vụ (từ 21 – 22/12) - Huyện Tiền Hải - Đ/c Dương - VP, đ/c Diên
Thứ 5,
21/12/2017
Chiều - 13h30: Gặp mặt hội Cựu chiến binh cơ quan - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Châu - VP, Hội CCB
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng - 07h30: Chúc mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - BCH Quân sự tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 6,
22/12/2017
Sáng - 08h00: Làm việc với UBND huyện Thái Thụy về giải quyết đơn ông Hùng - UBND huyện Thái Thụy - Đ/c Dương - VP, P.NV4
Thứ 6,
22/12/2017
Chiều - 13h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết, tết nguyên đán - Phòng họp tầng 2 - Tập thể lãnh đạo - VP
Thứ 6,
22/12/2017
Chiều - 15h30: Họp cơ quan - Phòng họp tầng 2 - Tập thể lãnh đạo - Cán bộ, nhân viên cơ quan
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg