Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng - 08h00: Tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Huyện Tiền Hải - Đ/c Dương - VP
Thứ Năm,
21/06/2018
Sáng - 07h30: Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Tuyết Hạnh - Ban TCD tỉnh - Đ/c Châu - VP, P.NV4
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều - 14h00: Nghe báo cáo kết quả thanh tra Công trình cầu qua sông Trà Lý - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV1, P.NV6, đ/c Diên
Thứ Năm,
21/06/2018
Chiều - 15h30: Nghe báo cáo kết quả thanh tra Công trình san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (DA quảng trường Thái Bình) - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV4, P.NV6, đ/c Diên
Thứ 2,
18/06/2018
Sáng - 07h30: Hội ý Lãnh đạo - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP
Thứ 2,
18/06/2018
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3,
19/06/2018
Sáng - 08h30: Công bố quyết định thanh tra huyện Hưng Hà - Huyện Hưng Hà - Đ/c Bách, đ/c Dương - VP, P.NV5, P.NV6
Thứ 3,
19/06/2018
Sáng - 07h30: Họp về việc thuê đất của BV Đa khoa Vũ Thư, giải quyết đơn của Cty CP DCTDTT Pacific, Cty TNHH Minh ngọc - Phòng 3.3, trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Châu - VP
Thứ 3,
19/06/2018
Chiều - 13h30: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh - Phòng 2.4, trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 4,
20/06/2018
Sáng - 07h30: Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 - Huyện Vũ Thư - Đ/c Bách - VP
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều - 14h00: Họp về giải quyết đơn - Sở Tài nguyên và môi trường - Đ/c Châu - VP, P.NV2
Thứ 4,
20/06/2018
Chiều - 13h30: Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Nho - Ban TCD tỉnh - Đ/c Châu - VP, P.NV3
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng - 08h00: Tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Huyện Tiền Hải - Đ/c Dương - VP
Thứ 5,
21/06/2018
Sáng - 07h30: Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Tuyết Hạnh - Ban TCD tỉnh - Đ/c Châu - VP, P.NV4
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều - 14h00: Nghe báo cáo kết quả thanh tra Công trình cầu qua sông Trà Lý - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV1, P.NV6, đ/c Diên
Thứ 5,
21/06/2018
Chiều - 15h30: Nghe báo cáo kết quả thanh tra Công trình san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (DA quảng trường Thái Bình) - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV4, P.NV6, đ/c Diên
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - 08h00: Tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Huyện Kiến Xương - Đ/c Dương - VP
Thứ 6,
22/06/2018
Sáng - 09h00: Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 táng đầu năn 2018 - Tỉnh Hà Nam - Đ/c Châu - VP
Thứ 6,
22/06/2018
Chiều - Làm việc tại cơ quan
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg