Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - 07h30: Làm việc với Sở Giao thông Vận tải - Sở GTVT - Đ/c Bách, đ/c Dương - VP, P.NV4
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - 13h30: Dự Hội thảo về công tác phòng chống tham nhũng - Tỉnh Quảng Ninh - Đ/c Tuấn - VP, P.NV5
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - 14h30: Kết luận thanh tra Trung tâm Y tế dự phòng - TT Y tế dự phòng - Đ/c Dương - VP, P.NV6
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - 07h30: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày) - Phòng họp 2.4, Trụ sở UBND tỉnh - Đ/c Bách - VP
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - 13h00: Hướng dẫn các Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo - Huyện Quỳnh Phụ - Đ/c Tuấn - VP
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - 13h00: Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh các cơ quan tỉnh (02 ngày) - Hội trường Trung tâm TTCTTG - Đ/c Châu - VP
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - 07h30: Làm việc với Sở Giao thông Vận tải - Sở GTVT - Đ/c Bách, đ/c Dương - VP, P.NV4
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - 13h30: Dự Hội thảo về công tác phòng chống tham nhũng - Tỉnh Quảng Ninh - Đ/c Tuấn - VP, P.NV5
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - 14h30: Kết luận thanh tra Trung tâm Y tế dự phòng - TT Y tế dự phòng - Đ/c Dương - VP, P.NV6
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - 08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khối các sở, ngành nội chính - Phòng họp tầng 2 - Các đ/c Lãnh đạo - VP, các đ/c trưởng phòng
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng - Tỉnh Hưng Yên - Đ/c Dương - VP
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều 13h30: Dự Hội nghị nghe báo cáo kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc… - Phòng 210, trụ sở Tỉnh ủy - Đ/c Dương - VP
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - 14h00: Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Tuấn - VP
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng - 08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Các đ/c Lãnh đạo - VP
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều - 14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ngành Thanh tra - Hội trường tầng 5 - Các đ/c Lãnh đạo - VP, cán bộ, nhân viên cơ quan
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng - Tỉnh Quảng Ninh - Đ/c Bách - VP
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - 08h00: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 - Phòng 210, trụ sở Tỉnh ủy - Đ/c Tuấn - VP
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - 07h30: Tiếp công dân. - Trụ sở TCD tỉnh - Đ/c Dương - VP, P.NV6
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều - Làm việc tại cơ quan
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg