HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng - Dự lễ mở thầu các gói thầu số 64, 65 tại nhà số 3 bệnh viên Nhi Thái Bình (8h00'). BV Nhi Thái Bình đ/c Hưng P.XD VB giấy
Thứ Hai,
18/12/2017
Sáng - Dự HN cán bộ tham gia ý kiến đánh giá cán bộ đối với các đ/c cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (7h30'). sở Xây dựng LĐS các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Sở + Trưởng phòng Sở 87/GM-SXD
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều - Dự HN về các ND: 1.Đánh giá , phân loại cán bộ diện Ban thường vụ quản lý đối với cá nhân các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh , năm 2017; Sở công thương báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình (13h30'). P2.4, UBND tỉnh đ/c Thành P.QH 428/GM-UBND
Thứ Hai,
18/12/2017
Chiều - Dự lễ mở thầu gói thầu số 67: tư vấn giám sát thi công XD & lắp đặt thiết bị các hạng mục gói thầu số 64 (14h00'). BV Nhi Thái Bình đ/c Hưng P.XD VB giấy
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng - Dự lễ mở thầu các gói thầu số 64, 65 tại nhà số 3 bệnh viên Nhi Thái Bình (8h00'). BV Nhi Thái Bình đ/c Hưng P.XD VB giấy
Thứ 2,
18/12/2017
Sáng - Dự HN cán bộ tham gia ý kiến đánh giá cán bộ đối với các đ/c cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (7h30'). sở Xây dựng LĐS các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Sở + Trưởng phòng Sở 87/GM-SXD
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều - Dự HN về các ND: 1.Đánh giá , phân loại cán bộ diện Ban thường vụ quản lý đối với cá nhân các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh , năm 2017; Sở công thương báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình (13h30'). P2.4, UBND tỉnh đ/c Thành P.QH 428/GM-UBND
Thứ 2,
18/12/2017
Chiều - Dự lễ mở thầu gói thầu số 67: tư vấn giám sát thi công XD & lắp đặt thiết bị các hạng mục gói thầu số 64 (14h00'). BV Nhi Thái Bình đ/c Hưng P.XD VB giấy
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 (8h00'). sở Tài chính đ/c Hiền P.KT 232/GM-STC
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 (7h30'). Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo đ/c Hiền VP 716-CV/BTGTU
Thứ 3,
19/12/2017
Sáng Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 (7h30') TT thông tin công tác tuyên giáo đ/c Thành Vb giấy
Thứ 3,
19/12/2017
Chiều - Mừng lễ Noel 2017 & năm mới 2018 (16h30'). Tòa Giám mục Thái Bình đ/c Hưng P.XD VB giấy
Thứ 5,
21/12/2017
Sáng - Tham gia đoàn đi công tác trao đổi học tập kinh nghiệm về Khu kinh tế (6h30'). Ban QL các khu CN tỉnh P.QH 851/BQLKCN-KH
Thứ 5,
21/12/2017
Chiều - Dự HN tổng kết công tác TĐKT năm 2017 khối thi đua các sở, ngành kinh tế (14h00'). sở TN&MT đ/c Hiền VP 6/MH-KTĐKT
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn