HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Thẩm định hồ sơ thành lập CCN Nam Hà, mở rộng CCN Tây An (8h00'). HT tầng 4, sở Công thương đ/c Thành P.QH 45/GM-SCT
Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (7h30'). UBND xã Phong Châu, Đông Hưng đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (13h30'). UBND xã Lô Giang, Đông Hưng đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Thống nhất PA án xử lý tồn tại khu đất đã thu hồi của Cty CP thương mại & dịch vụ y tế Thái Bình tại Khu trung tâm y tế tỉnh Thái Bình (13h30'). HOÃN HỌP đ/c Thành P.QH + P.HT 4764/UBND-NNTNMT thay 396/GM-UBND
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Tiền Hải về xây dựng NTM (14h00'). HOÃN HỌP đ/c Thành P.QH 692-CV/VPTU thay 157-GM/TU
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - Tiếp công dân định kỳ năm 2018 (cả ngày). sở Xây dựng đ/c Thành P.TTr + VP + trưởng phòng, đơn vị có liên quan 307/TB-SXD
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - Dự HN thống nhất công tác nghiệm thu công trình Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình,Hà Nam với đường Cao tốc cầu Giẽ, Ninh Bình (14h00'). HT tầng 3. sở GTVT đ/c Tăng P.HT 1353/GM-SGTVT (đ/c Long)
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng - Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, họp nội dung số 01, 02 (cả ngày, từ 7h30'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy đ/c Thành 158-GM/TU (đ/c Khoa)
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng - Dự HN trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tự động (8h00'). UBND xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng đ/c Hiền P.XD 87/GM-TTKC ( đ/c Tân)
Thứ 3,
18/12/2018
Chiều - Làm rõ nội dung căn cứ xác định chủ đầu tư DA và thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường DA phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh (13h30'). HOÃN HỌP đ/c Tăng P.HT 2996/STNMT-CCBVMT thay 270/GM-STNMT
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Thẩm định hồ sơ thành lập CCN Nam Hà, mở rộng CCN Tây An (8h00'). HT tầng 4, sở Công thương đ/c Thành P.QH 45/GM-SCT
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (7h30'). UBND xã Phong Châu, Đông Hưng đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (13h30'). UBND xã Lô Giang, Đông Hưng đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Thống nhất PA án xử lý tồn tại khu đất đã thu hồi của Cty CP thương mại & dịch vụ y tế Thái Bình tại Khu trung tâm y tế tỉnh Thái Bình (13h30'). HOÃN HỌP đ/c Thành P.QH + P.HT 4764/UBND-NNTNMT thay 396/GM-UBND
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Tiền Hải về xây dựng NTM (14h00'). HOÃN HỌP đ/c Thành P.QH 692-CV/VPTU thay 157-GM/TU
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (từ 7h30'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy đ/c Thành 164-GM/TU thay 159-GM/TU (đ/c Khoa)
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (7h50'). P2.4, UBND tỉnh đ/c Hiền đ/c Bách 392/GM-UBND (đ/c Tân)
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (7h30'). UBND xã Đông Trung, Tiền Hải đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (13h30'). UBND xã Đông Hải, Tiền Hải đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (7h30'). UBND xã Bắc Hải, Tiền Hải đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Dự hội thảo bàn về các giải pháp quản lý và mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (8h00'). Bộ TN&MT P.HT 6627/BTNMT-TCMT
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều - Tham gia đoàn thẩm định Nông thôn mới (13h30'). UBND xã Nam Chính, Tiền Hải đ/c Hưng VB giấy (đ/c Long)
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều - Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (13h30'). P.210, trụ sở Tỉnh ủy 165-GM/TU
Thứ 7,
22/12/2018
Sáng - Dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Quang Hưng và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM (7h30'). UBND xã Quang Hưng, Kiến Xương đ/c Hưng P.HT VB giấy (đ/c Long)
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn