ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Năm,
21/03/2019
Sáng Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 2018, sơ kết phong trào thi đua "cả nước chung sức xd nông thôn mới" (từ 7h30). Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c An
Thứ Năm,
21/03/2019
Sáng Đồng chí phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra cơ sở.
Thứ Năm,
21/03/2019
Chiều Đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28-NQ/TW về xây dựng khu vực phòng thủ (từ 8h00).
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 3,
19/03/2019
Chiều Nghiên cứu tài liệu.
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (từ 7h30). Hội trường A-UBND thành phố Đ/c An, Đ/c Nam Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Thứ 4,
20/03/2019
Chiều Đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 2018, sơ kết phong trào thi đua "cả nước chung sức xd nông thôn mới" (từ 7h30). Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c An
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng Đồng chí phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều Đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng Đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 6,
22/03/2019
Chiều Đi kiểm tra cơ sở.
Bản Quyền Thuộc Thành Ủy Thái Bình
Địa chỉ: Số 06 Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Thái Bình