Thông báo: Từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 15/10/2017, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh thực hiện giờ làm việc mùa Hè, như sau: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h30; Buổi chiểu: Từ 13h30 đến 17h; Phòng Hành chính -Tổ chức thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. Trân trọng!

Thứ Ba,
27/06/2017
Sáng - Làm việc với huyện Quỳnh phụ về Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” (Cả ngày, từ 8h00) Quỳnh Phụ Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Chỉ đạo diễn tập Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 (Từ 13h30) Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Chính Đ/c Tự
Thứ Ba,
27/06/2017
Chiều - Họp nghe sở KHCN báo cáo Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Từ 13h30) P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Thăng
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Cả ngày, từ 7h30): P-2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng + Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Dự thảo về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng + Sở Tài chính báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017.
Thứ 2,
26/06/2017
Sáng +Sở KHĐT b/c: Tình hình thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 01/3/2016; Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020; Sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Phương án phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017; Báo cáo v/v bãi bỏ NQ số 30/2011/NQ-HĐND về cơ chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn giai đoạn 2011-2015 và một số nội dung của NQ số 23/2014/ NQ-HĐND về phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020.
Thứ 2,
26/06/2017
Chiều - Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Từ 15h00) P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 3,
27/06/2017
Sáng - Làm việc với huyện Quỳnh phụ về Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” (Cả ngày, từ 8h00) Quỳnh Phụ Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Chỉ đạo diễn tập Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 (Từ 13h30) Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Chính Đ/c Tự
Thứ 3,
27/06/2017
Chiều - Họp nghe sở KHCN báo cáo Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Từ 13h30) P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Thăng
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày, từ 7h30) Tỉnh ủy Đ/c Diên, Đ/c Ca
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh (Từ 8h00) Nhà hát Chèo Đ/c Lĩnh Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
28/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Từ 8h00) LMHTX tỉnh Đ/c Giang Đ/c Tuấn Đ/c Minh
Thứ 4,
28/06/2017
Chiều - Họp nghe Sở Công Thương b/c kế hoạch khuyến công, khuyến thương giai đoạn 2018-2020 (Từ 14h00) P-3.3 Đ/c Ca, Đ/c Giang Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 5,
29/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Từ 7h30) TTHN Tỉnh Chủ tịch, các PCT LĐVP
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều - Họp nghe UBND Thành phố báo cáo Đồ án Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I (Từ 14h00) P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 5,
29/06/2017
Chiều - Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Thanh tra tỉnh (Từ 14h00) Thanh tra tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Tiếp công dân (Từ 7h30) Trụ sở TCD Đ/c Diên, Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Ban TCD
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Dự Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình (Từ 7h30) Đông Hưng Đ/c Ca Đ/c Hùng
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quản lý thị trường (Từ 8h00) KS Dầu khí Đ/c Giang
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính (Từ 8h00) Tỉnh ủy Đ/c Lĩnh Đ/c Tự
Thứ 6,
30/06/2017
Sáng - Dự Hội nghị giao ban công tác thanh tra, tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ (Từ 8h00) Quảng Ninh Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 6,
30/06/2017
Chiều - Dự Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (Từ 13h30) Tr. Chính trị tỉnh Đ/c Diên
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình -SĐT: (036)3735.379
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn