Thông báo: Từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 15/10/2017, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh thực hiện giờ làm việc mùa Hè, như sau: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h30; Buổi chiểu: Từ 13h30 đến 17h; Phòng Hành chính -Tổ chức thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. Trân trọng!

Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Dự HN gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức (Từ 7h30). BCHQS Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Thanh
Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Nghe HĐQL Quỹ phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Từ 8h00). P-3.3 Đ/c Ca Đ/c N. Tuấn Đ/c Đông
Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số và ngày dân số VN (Từ 8h00). TTHN tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Ca
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Dự HN khách hàng ngân hàng BIDV năm 2018 (Từ 17h00). KS Dầu khí Đ/c Giang
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - Dự HN gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh (Từ 8h00). NVHLĐ tỉnh Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Thanh
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - Học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Từ 7h30). P-2.4 Đ/c T.Tuấn Đảng viên VP
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - Dự HN Đảng ủy quân sự tỉnh họp phiên cuối năm (Từ 14h00). BCHQS Đ/c Thăng
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - Làm việc với BQL KKT và các KCN về một số nhiệm vụ (Từ 14h00). BQLKKT Đ/c Ca Đ/c N. Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30, cả ngày) Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Ca
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Dự HN gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức (Từ 7h30). BCHQS Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Thanh
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Nghe HĐQL Quỹ phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Từ 8h00). P-3.3 Đ/c Ca Đ/c N. Tuấn Đ/c Đông
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số và ngày dân số VN (Từ 8h00). TTHN tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Ca
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Dự HN khách hàng ngân hàng BIDV năm 2018 (Từ 17h00). KS Dầu khí Đ/c Giang
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (từ 7h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Ca
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2018 (Từ 7h30). Thành phố Đ/c Thăng Đ/c Cường
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2018 (Từ 7h30). Tiền Hải Đ/c Xuyên Đ/c Tùng
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2018 (Từ 7h30). Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Đông
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Từ 8h30). BCHQS Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Thanh
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Tiếp phóng viên cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính Phủ (Từ 10h00). P-3.3 Đ/c Thăng Đ/c T.Tuấn Đ/c Cường
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Đối thoại giải quyết KN lần 2 của ông Nguyễn Văn Doanh, xã Phú Xuân, TPTB (Từ 7h30). Trụ sởTCD Đ/c Xuyên Đ/c Chính Ban Tiếp dân
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều - Họp ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 13h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT
Thứ 7,
22/12/2018
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày). Đ/c Giang Đ/c T.Tuấn Đ/c Cường
Thứ 7,
22/12/2018
Chiều - Dự buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy với (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Ca
Chủ nhật,
23/12/2018
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày). Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình -SĐT: (036)3735.379
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn