Thông báo: Từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 15/10/2017, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh thực hiện giờ làm việc mùa Hè, như sau: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h30; Buổi chiểu: Từ 13h30 đến 17h; Phòng Hành chính -Tổ chức thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. Trân trọng!

Chủ Nhật,
19/08/2018
Sáng - Dự đón nhận danh hiệu Đơn vị AHLL vũ trang xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (Từ 8h00) Đông Hưng Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Tùng
Thứ 2,
20/08/2018
Sáng - Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 7h30) P- 2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP Chuyên viên
Thứ 2,
20/08/2018
Sáng - Nghe Sở Nội vụ báo cáo: Đề án sắp xếp số lượng, chức vụ CBCC cấp xã, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong sử dụng quản lý CC và bổ sung CC còn thiếu trong các CQHC (Từ 8h30). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 2,
20/08/2018
Chiều - Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 3,
21/08/2018
Sáng - Dự diễn đàn Kinh tế Việt Nam - chuyên đề thị trường vốn, tài chính (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Giang Đ/c Đông
Thứ 3,
21/08/2018
Sáng - Kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển (Từ 8h00) TH, T. Thụy Đ/c Thăng, Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 3,
21/08/2018
Sáng - Dự Hội nghị tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng và Chương trình việc làm xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2007 - 2017 (Từ 7h30) TTHN tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 3,
21/08/2018
Chiều Họp nghe các nội dung (Từ 13h30):
Thứ 3,
21/08/2018
Chiều - Sở KHĐT báo cáo giải quyết tồn tại, vướng mắc của: Dự án Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 10 và Dự án Bãi đỗ xe tĩnh của Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu . P- 3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Chinh
Thứ 3,
21/08/2018
Chiều - Sở TNMT báo cáo phương án đấu giá QSD đất, DT đất thu hồi của Cty CPDVTM Y tế Thái Bình
Thứ 4,
22/08/2018
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày) Tỉnh ủy Chủ tịch, PCT LĐVP
Thứ 4,
22/08/2018
Sáng - Dự Lễ công bố Quyết định thành lập BV Da Liễu Thái Bình (Từ 9h00) BVDL Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
22/08/2018
Chiều - Làm việc với Hội Khuyến học tỉnh (Từ 13h30). HKH tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
22/08/2018
Chiều - Họp nghe Sở KHCN báo cáo “Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” (Từ 13h30). P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 5,
23/08/2018
Sáng - Họp nghe các nội dung (Từ 8h00):
Thứ 5,
23/08/2018
Sáng + Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra Dự án Quảng Trường TB và khiếu nại của bà Trần Thị Chén P-3.3 Chủ tịch, PCT Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 5,
23/08/2018
Sáng + Sở LĐTBXH báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 44-KL/TTr của Thanh tra Bộ LĐTBXH. Đ/c Huy Đ/c Thăng
Thứ 5,
23/08/2018
Chiều - Đi Công tác Hà Nội Hà Nội Đ/c Lĩnh Đ/c Huỳnh
Thứ 5,
23/08/2018
Chiều - Làm việc với UBND huyện Tiền Hải về QH Khu kinh tế và xây dựng NTM (Từ 14h00) Tiền Hải Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh, Oanh
Thứ 5,
23/08/2018
Chiều - Tiếp và làm việc với TGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (Từ 16h00) P-1.9 Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c Huy Đ/c Đông
Thứ 6,
24/08/2018
Sáng - Làm việc với Công ty Conch Venture Holding Limited (Hong Kong) (Từ 9h30) P-3.3 Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Minh, Lân
Thứ 6,
24/08/2018
Sáng - Tiếp một số công dân khu tập thể Công ty CP TDTT Pacific (Từ 7h30) Trụ sở TCD Đ/c Xuyên Đ/c Chính Ban TCD
Thứ 6,
24/08/2018
Sáng - Làm việc với UBND huyện Thái Thụy về QH Khu kinh tế, quy hoạch phân khu KCN- Đô thị TMDV Xuân Hải kinh tế và xây dựng NTM (Từ 8h00) Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh, Oanh
Thứ 6,
24/08/2018
Chiều - Làm việc với UBND TP về QH chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm (Từ 14h00) P-3.3 Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 6,
24/08/2018
Chiều - Kiểm tra công tác khám chữa bệnh (Từ 13h30) Huyện, Tp Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76-Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình -SĐT: (036)3735.379
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn