ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Sở Y Tế Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình; SĐT: 0363.831.392
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn