* THÔNG BÁO

 * Công văn số 1249/STNMT-CCB ngày 15/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc vận động Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương.

Nội dung xem chi tiết tại đây

*.Công văn số 25/PCTT-TL ngày 17/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Nội dung chi tiết xem tại đây

*.Công văn số 24/PCTT-TL ngày 14/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

*.Công văn số 23/PCTT-TL ngày 13/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Nôi dung chi tiết xem tại đây

 
Về việc xây dựng Cổng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình trên Zalo phục vụ Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1192/UBND-KGVX ngày 13/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp thành công hệ thống Mạng văn phòng với ứng dụng Zalo, người dùng hệ thống Mạng văn phòng sẽ nhận được thông tin thông báo tin nhắn đến Zalo khi có trao đổi thông tin mới, công việc mới...(Lưu ý: Số điện thoại khai báo trên Mạng văn phòng và số điện thoại sử dụng Zalo phải giống nhau) Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại đây,   Số điện thoại hỗ trợ: 0227.3732047 ./.