* THÔNG BÁO 

*. Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống cơn bão số 4.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

* Công điện khẩn số 19/CĐ-PCTT, hồi 7h00' ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình
Nội dung xem chi tiết tại đây
 
*.Công điện khẩn số 18/CĐ-PCTT, hồi 13h30' ngày 13/8/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây


* Sở Thông tin và Truyền thông thông báo: Để thống nhất nội dung cần đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kính đề nghị các cơ quan tải file: Mẫu đăng ký danh mục DVCTT mức độ 3, 4 tại đây
 
Về việc xây dựng Cổng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình trên Zalo phục vụ Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1192/UBND-KGVX ngày 13/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp thành công hệ thống Mạng văn phòng với ứng dụng Zalo, người dùng hệ thống Mạng văn phòng sẽ nhận được thông tin thông báo tin nhắn đến Zalo khi có trao đổi thông tin mới, công việc mới...(Lưu ý: Số điện thoại khai báo trên Mạng văn phòng và số điện thoại sử dụng Zalo phải giống nhau) Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại đây,   Số điện thoại hỗ trợ: 0227.3732047 ./.