THÔNG BÁO
                            

*  Công điện số 30/CĐ-PCTT, hồi 13h30' ngày 18/12/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình 
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn số 28/PCTT-TL ngày 13/12/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc ứng phó với gió mạnh trên biển và áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Nội dung chi tiết xem tại đây
 
*Thông báo số 47-TB/HĐ ngày 05/12/2017 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

*. Quyết định số 755-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Nội dung chi tiết xem tại đây