THÔNG BÁO   

* Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây

* Công văn số 2294/UBND-NNTMMT về việc khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017
Nội dung chi tiết xem tại đây