THÔNG BÁO
 

*.Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 15h30 ngày 22/8/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây

*. Công văn số 08/CĐ-PCTT hồi 21h30 ngày 21/8/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây